Pohdintaa ja havaintoja

Pohdintaa ja havaintoja

Peleistä ja pelaamisesta voidaan löytää sekä hyviä että huonoja puolia. Reagoimme kaikki eri tavoin ärsykkeisiin ja mielemme käsittelee näitä tapahtumia omalla tavallaan. Lapsen ja nuoren tuntee aina parhaiten omat vanhemmat ja huoltajat. Olennaista lasten ja nuorten vapaa-ajassa on järkevä ajankäyttö. Tätä ajankäyttöä kontrolloi loppujen lopuksi huoltaja omilla päätöksillään, lasten ja nuorten kanssa yhdessä tehtävillä sopimuksilla ja omalla esimerkillään.

Kohtuullisen pelaamisen on todettu olevan hyödyksi aivojen kehitykselle. Pelaaminen ei siis sinällään eroa muista harrastuksista. Kohtuullisuuden raja on se, minkä määrittäminen jää monesti vanhempien harteille. Vuorokauden ruutuaikasuosituksia on varmasti hankala määritellä, mutta monelle järkevä maksimi on kuitenkin lähempänä kahta kuin esim. kuutta tuntia vuorokaudessa.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että liiallisesta pelaamisesta ja ruutuajasta seuraa lapselle haitallisia ilmiöitä. Näitä ovat mm. keskittymiskyvyttömyys, levottomuus ja aggressiivinen käytös.

Aivan kuten esim. elokuvilla ja päihteiden myynnillä, myös peleillä on ikärajat. Ikäraja ei kuvaa pelin vaikeusastetta vaan sisällön laatua. Ikäraja määritellään ns. PEGI-luokituksella. PEGI-luokituksen lainvoima on Suomessa kuvaohjelmalain mukainen. Sen mukaan ns. K18-merkittyjen tuotteiden tarjoaminen alle 18-vuotiaille on kielletty. Muista ikärajoista sanotaan, että tarjoajan on huolehdittava siitä, ettei tuote ole ikärajaa nuorempien käytettävissä tai katseltavissa. Rajaa voi alentaa kolme vuotta, jos lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa.

Ikärajojen tarkoitus on suojella lasta. Lasten tunne-elämä on kehittyessään erityisen herkkä voimakkaille kokemuksille, jotka parhaimmillaan kasvattavat oikeaan suuntaan ja antavat keinoja selvitä arjessa. Pahimmillaan kokemuksista voi seurata pelkotiloja, joiden käsittely ei pienessä mielessä onnistu. Nämä pelkotilat voivat tulla esille esim. aiemmin mainittuina käytösongelmina tai kyvyttömyytenä erottaa pelimaailmaa todellisuudesta.

Ristijärvellä tehdyssä kyselyssä PEGI18-luokiteltuja pelejä lempipeleihinsä listanneita löytyy esikoulusta alkaen useita. Erilaisia joko 16- tai 18-luokituksen saaneita pelejä listoille tuli yksitoista erilaista.

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/tiedatko-mika-on-ikaraja-lapsesi-suosikkiohjelmassa-tai-pelissa/748787/


Pelien ikärajojen noudattaminen on ensisijaisesti vanhempien vastuulla. Toisinaan eteen tulee tilanteita, joissa ikärajoja kyseenalaistetaan. Jos vanhempana epäröit, ikäraja on hyvä peruste mielipiteen muodostamiseksi. Tutustu kyseiseen peliin tarkemmin vaikkapa Youtuben pelivideoiden avulla. Näin saat paremman käsityksen kyseisestä aiheesta.

Pelejä voi hankkia laillisesti useilla tavoilla. Perinteisen fyysisen pelilevyn rinnalle on vahvasti tullut erilaisten palveluiden kautta digitaalisesti ladattavat pelit. Näihin palveluihin tarvitaan rekisteröityminen ja ostot tapahtuvat esim. luottokorttitiedoilla tai kaupasta ostettavan maksukortin avulla. Palveluiden ikärajat vaihtelevat 12 ja 15 vuoden välillä. Ikä kysytään palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ja käyttäjä syöttää ikänsä itse. Palveluissa myytävien pelien ikärajat ovat pelikohtaiset. Pelin latausmahdollisuus riippuu siitä, minkä iän käyttäjä on rekisteröityessä itsellensä syöttänyt.

Laillisten keinojen lisäksi pelejä, elokuvia ja musiikkia voi hankkia suhteellisen vähällä vaivalla lainvastaisestikin. Näissä keinoissa miinuspuolina voi olla puutteet pelin toiminnassa, pelin mukana tulevat haittaohjelmat sekä tietysti lain rikkominen. Tästä syystä ilman maksua ladattu tuote voi tulla hyvinkin kalliiksi.

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/217760-piratismikirjeet-jopa-100-000-yhteystietopyyntoa-nain-ministerio-neuvoo-kirjeiden

https://www.is.fi/digitoday/art-2000004884931.html

Somepalveluiden tarjoajien ikärajoja (tarkistettu 28.1.2019):

Google (esim. Gmail, Youtube): 13, Youtubessa voi olla 18-ikärajoitettuja videoita
Whatsapp: 16
Snapchat: 13
Instagram: 13
Facebook: 13
Kik: 13
Twitter: 13