Pelaamiseen käytetty aika

Pelaamiseen käytetty aika

Oppilailta kysyttiin omaa arviota ajasta, jonka keskimäärin käyttää päivittäin pelaamiseen. Television katselu ja somepalvelut jätettiin kyselyn ulkopuolelle. Eskareilta ja ekaluokkalaisilta tätä ei kysytty, koska ajan arviointi voi olla hyvin epämääräistä. Kakkosluokkalaisista ylöspäin alkaa olla jo valmiuksia suhteellisen luotettavaan arviointiin. 

Vastaukset ovat hyvin kahtiajakoiset. Puolet vastanneista pelaavat enintään kaksi tuntia päivässä. Toinen puoli pelaa kahdesta tunnista ylöspäin ja yli kuusi tuntia pelaavia on joka kahdeksas vastanneista. Ylärajaa vastauksille ei ole merkitty, vuorokaudessa kuitenkin tunnit tulevat vastaan. 

chart.png