linkkejä

linkkejä

Miten digitaitoja viedään oppituntikäytänteiksi eri luokka-asteille? Hyvien oppituntikäytänteiden jakaminen


Yle Triplet – https://yle.triplet.io/

Seppo – pelialusta – http://seppo.io/etusivu/

Seesaw – https://web.seesaw.me/

Jungle race – http://m.junglerace.net/

Bloxelsedu – http://edu.bloxelsbuilder.com/

TesTeach – https://www.tes.com/lessons – erityisesti tuntiarkisto – https://www.tes.com/lessons/gallery

Thinglink – https://www.thinglink.com/scene/577932016742301698

Tabletti-sovellutuksia – http://tablet.purot.net/

Emaze – https://www.emaze.com/

Powtoon – https://www.powtoon.com/home/