Kalajan alakoulu

Kalajan alakoulu


kalaja.jpg
 • Oppilaita on kaikkiaan 34 lukuvuonna 2017 - 20178
 • Koulun johtaja on Juha Äijälä p. 040 3008 441

 • Kalajan koulun opettajien numero: 040 3008 548
 • Koulun henkilöstö:
  • luokanopettaja Tiia Suontakanen (5.-6. lk) p. 044 3008 342
  • luokanopettaja Ritva Koskivuori-Perkkiö (1.-2. lk) 040 3008 341
  • luokanopettaja Juha Äijälä (3.-4. lk)
  • osa-aikainen erityisopettaja Merja Hilliaho
  • Koulunkäynninohjaajana toimii Maija Kinnunen
  • keittäjä/siistijä Tiina Ahola