Lajon, Lensun, Helkkilän ja Kahmon oppilashuoltoryhmä

RYHMÄ 1

  • Kaija Ruoste, Lensun päiväkoti, varhaiskasvatuksen aluejohtaja, koollekutsuja ja johtaja
  • Marjariitta Kivirauma, Lajon Päiväkoti, varhaiskasvatuksen aluejohtaja
  • Sari Olander, Helkkilän päiväkoti, päiväkodin johtaja
  • Riitta Hautala; Kahmon päiväkoti, päiväkodin johtaja
  • Leena Elsilä, LTO, vs. ELTO Lajon päiväkoti
  • Päivi Tuomola, terveydenhoitaja
  • Miika Lehtonen, kiertävä erityislastentarhanopettaja
  • Pasi Alonen, kuraattori