Uutisia

Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiapäivästä (Turku 12.5.2016) uusia sisältöjä tueksenne

Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjesti kaksi samansisältöistä varhaiskasvatuksen tieto- ja
viestintäteknologia –päivää. Koulutuksen tavoitteena oli innostaa kokeilemaan uusia tapoja hyödyntää
tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) varhaiskasvatuksessa – niin kasvatustyössä lasten kanssa kuin
perheen kanssa käytävässä yhteistyössä kuin työyhteisön sisäisessä työskentelyssäkin. Tätä tavoitetta
tukien jaettiin kokemuksia hyvistä käytännöistä, sudenkuopista ja haasteista (ohjelma liitteenä).

Koulutuksessa KTM Oskari Uotinen, InFlow:sta esitteli mahdollisia sovelluksia kokeiltavaksi ja käytettäväksi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutuksessa esitettyjä linkkejä ja sovelluksia on lisätty koulutuksen kuluessa tueksenne tänne sivustolle.

Terveisin koulutuksesta
Miika

Liitteet:

Muistio_TVT-paivä-Turku.pdf
Varhaiskasvatuksen tieto- ja viestintäteknologiapäivä PoriTKU.pdf

Ekapelit ja lukimat palvelu jatkuvat normaalisti

Koska aihe on puhututtanut esiopettajien keskuudessa ohessa Niilo Mäki -instituutin uutiskirjeen viesti aiheesta:

LukiMat-palvelun ylläpito jatkuu

Niilo Mäki -säätiö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat neuvotteluissaan sopineet, että LukiMat-palvelun kehittämistä ja ylläpitoa jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuoden 2015 loppuun saakka. Vuodenvaihteen jälkeen palvelun ylläpito tullaan järjestämään muulla rahoituksella. Rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä jatketaan syksyn aikana.

Lähde: Lukimat-palvelun uutiskirje: http://niilomakisaatio-uutiskirje-db-srv-hosting-fi.uutiskirje-db.srv.hosting.fi/a/s/590712-7a5355843457829d679ef98c13a4fe8e/6311

Uusia henkilöitä mediakasvatuksen kehittämishankkeen tueksi

Vertaistuutoreita esiopetuksen ja pienryhmien sekä S2-opetuksen tueksi!

Esiopetuksen ensimmäiseksi vertaistuutoriksi on lupautunut Sanna Tuomola esiopetusryhmä Taikatakista.

Sanna tulee päivittämään osaltaan näitä sivuja sekä myöhemmin neuvoteltavasti toimii tukenanne todennäköisesti myös muissa asioissa.

Kiitämme valmistelutiimin puolesta Sannaa tästä!

Esiopetuksen toiseksi vertaistuutoriksi on lupautunut Ria Salo.

Ria tulee päivittämään osaltaan näitä sivuja sekä myöhemmin neuvoteltavasti toimii tukenanne todennäköisesti myös muissa asioissa.

Kiitämme valmistelutiimin puolesta Riaa tästä!

Pienryhmien ensimmäiseksi vertaistuutoriksi on lupautunut Outi Santonen Sampaanalan päiväkodin pienryhmästä.

Outi tulee päivittämään osaltaan näitä sivuja sekä myöhemmin neuvoteltavasti toimii tukenanne todennäköisesti myös muissa asioissa.

Kiitämme valmistelutiimin puolesta Outia tästä!

Pienryhmien toiseksi vertaistuutoriksi on lupautunut Juhani Laine Kaivopuiston päiväkodin pienryhmästä.

Juhani tulee päivittämään osaltaan näitä sivuja sekä myöhemmin neuvoteltavasti toimii tukenanne todennäköisesti myös muissa asioissa.

Kiitämme valmistelutiimin puolesta Juhania tästä!

S2-opetuksen vertaistuutoriksi on lupautunut Riikka Laine Nanun valmistavasta S2 pienryhmästä..

Kiitämme valmistelutiimin puolesta Riikkaa tästä!

Suuret kiitokset ja kannustukset kaikille uusille vertaistuutoreille!

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan Sannan, Outin, Juhanin, Rian ja Riikan tavoin ja heidän kanssaan erilaisia verkko- ja ohjelmaresursseja etsien ja kokeillen, halutessasi Pedanet-sivuja päivittäen tai esim. valmis auttamaan kollegoitasi erilaisissa pedagogisen tuen tai teknisen tuen kysymyksissä laitteisiin ja niiden tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyen niin ilmoita siitä Miikalle, Merjalle, Sannalle, Outille, Juhanille, Rialle tai Riikalle!