Koulun historiaa

Historiaa

Yliopistoon johtavan koulutuksen historiaa Raumalla

Voit tutustua historiaan kaaviokuvan (pdf) avulla tai lukemalla seuraavan tekstin:

Rauman kouluhistoria alkaa jo keskiajalta, sillä Rauman Fransiskaaniluostarin yhteydessä toimi silloin luostarikoulu.

1600-luku

1600-luvulla perustettiin Rauman pedagogio, joka oli kaksivuotinen koulu.

 

1698 Porin palon jälkeen Porin 4-vuotinen triviaalikoulu siirrettiin Raumalle ja Rauman 2-vuotinen pedagogio Poriin. Näin Raumalle saatiin väliaikaisesti korkeampaa opetusta antava koulu. Vuonna 1722 porilaiset kuitenkin vaativat triviaalikoulunsa takaisin ja se siirrettiin takaisin Poriin ja alempaa opetusta antava pedagogio palasi Raumalle.

1800-luku

1827 Turun palon jälkeen Turun katedraalikoulu siirrettiin Raumalle. Tämä vaihe oli Raumalle niin merkittävä, että raumalaiset rakensivat koulua varten oman talon tilavalle tontille joen etelärannalle kirkkoa vastapäätä. Katedraalikoulu toimi talossa kolme vuotta ja sen jälkeen talossa aloitti Turun uusi triviaalikoulu. Triviaalikoulu palasi Turkuun ensimmäisen lukuvuotensa päätyttyä, mutta kyseinen rakennus tunnetaan edelleenkin Triviaalikoulun nimellä Vanhassa Raumassa osoitteessa Vähäkoulukatu 8.

1842 pedagogio muuttui Rauman ala-alkeiskouluksi, joka 1874 muuttui Rauman reaalikouluksi ja sitten 1884 Rauman alkeiskouluksi. Kaksivuotisen alkeiskoulun opetusohjelma vastasi lyseoiden alimpia luokkia. Kaikki nämä koulumuodot toimivat Triviaalikoulutalossa Vanhassa Raumassa.

1883 perustettiin Raumalle 3-luokkainen suomalainen tyttökoulu.

1893 perustettiin Rauman 5-luokkainen Lyseo. Koulu aloitti toimintansa Triviaalikoulutalossa Vanhassa Raumassa. Lyseo oli ensimmäinen koulu Raumalla, jonka opetus tähtäsi suoraan yliopistoon. Tosin aluksi koulussa oli vain 5 luokkaa, mutta oppilasikäluokkien kasvaessa koulu muuttui vuonna...

1897 Rauman yhteislyseoksi, jossa olivat kaikki oppikoulun 8 luokkaa. Tässä yhteydessä myös suomalainen tyttökoulu lopetti toimintansa ja sen opettajat ja oppilaat siirtyivät samaan kouluun poikien kanssa. Yhteislyseota varten rakennettiin Tarvonsaareen kaksikerroksinen uusrenessanssityylinen kivitalo. Talo tunnetaan nimellä Tarvonsaarenkoulu, sen nykyinen osoite on Lyseokatu 2. Tarvonsaarenkoulu kävi muutamassa vuodessa liian pieneksi ja jo 1914 saatiin koululle uusi rakennus, arkkitehti Wivi Lönnin suunnittelema jugend-tyylinen lyseorakennus Valtakadulle.

1900-luku

1944, lokakuun 28. päivänä annetulla asetuksella, Viipurin tyttölyseo jatkoi toimintaansa 1.11.1944 Raumalla Rauman tyttölyseona. Viipurin tyttölyseon koulutyö oli päättynyt 20. toukokuuta 1944. Kouluolot järjestettiin niin, että Rauman yhteislyseo jaettiin poikakouluksi, Rauman lyseoksi, ja tyttökouluksi, Rauman tyttölyseoksi. Sekä lyseo että tyttölyseo toimivat kuitenkin samassa rakennuksessa Valtakadulla aina vuoteen 1954 asti, ja huolimatta kahden koulun hallinnollisesta olemassaolosta sekä pojat että tytöt kokivat olevansa saman Rauman lyseon oppilaita.

1954 tytöt muuttivat omaan rakennukseen tyttölyseoon eli ”Tipulaan”, Karjalankatu 16:ssa olevaan rakennukseen, joka nykyisin tunnetaan nimellä Jussoilan koulu. Raumalla oli siis vain kaksi oppikoulua, lyseo ja tyttölyseo. Tämä oli aivan liian vähän sivistystason vähitellen noustessa ja suurten sodanjälkeisten ikäluokkien tullessa oppikouluikään. Niinpä...

1960 perustettiin yksityinen Rauman yhteiskoulu. Tämä yksityinen oppikoulu aloitti toimintansa jälleen samassa Triviaalikoulussa Vähäkoulukadulla, missä Rauman Lyseokin ja lukuisat sen edeltäjät jo olivat toimineet. Kahden vuoden kuluttua 1962 päästiin uuteen koulurakennukseen Nummenvaheen varrelle. Tämä ensimmäinen osa laajenevaa koulurakennusta on nykyisen Rauman lukion A-osa. Rakennus kasvoi B-osalla 1966 ja C-osalla 1976.

1968 aloitettiin oppikouluopetus myös Rauman maalaiskunnassa, kun sinne perustettiin Rauman maalaiskunnan keskikoulu. Kun muutamat ikäluokat olivat keskikoulun suorittaneet, syntyi tarve keskikoulun jatko-opetukseen ja siksi…

1972 poikien ja tyttöjen erottamisesta eri kouluihin luovuttiin molemmissa lyseoissa, joten Rauman lyseo muuttui Rauman yhteislyseoksi ja Rauman tyttölyseo Raumanmeren yhteislyseoksi. Nimiehdotuksen teki eräs silloisen keskikoulun oppilas.

1974 perustettiin Rauman maalaiskunnan lukio. Lukio-opetusta annettiin ensin muutama vuosi nk, Sinisessä koulussa osoitteessa Tuomistontie 1.

1976 Raumalla ja sen ympäristössä siirryttiin peruskouluun. Uudistus koski kaikkia kouluja. Entisten 8-luokkaisten oppikoulujen kolme ylintä luokkaa (luokat VI-VIII) muodostivat lukion. Kolme seuraavaa luokkaa (luokat III-V) muodostivat peruskoulun ylä-asteen ja kaksi alinta luokkaa (luokat I-II) siirrettiin ala-asteelle. Tässä yhteydessä kaikkien koulujen nimet muuttuivat:

-Rauman yhteislyseo jakaantui Sinisaaren yläasteeksi ja Sinisaaren lukioksi. Vanhat nimet palautettiin pian ja koulut jatkoivat nimillä Rauman Lyseon lukio ja Rauman Lyseon ylä-aste Aittakarinkatu 10:ssä, uudessa Lyseorakennuksessa, jonne oli muutettu Tarvonsaaresta 1969.

-Rauman yhteiskoulu jakaantui Aronahteen lukioksi ja Aronahteen yläasteeksi, jotka jatkoivat Nummenvaheen koulukiinteistössä.

-Raumanmeren yhteislyseo jakaantui Raumanmeren yläasteeksi ja Raumanmeren lukioksi. Raumanmeren yläasteen ja lukion uusi koulutalo otettiin käyttöön elokuussa 1989. Rakennuksen suunnitteli oululainen arkkitehti Heikki Taskinen.

-Rauman maalaiskunnan lukio jatkoi Uotilanrinteen lukiona ja maalaiskunnan keskikoulusta tuli Uotilanrinteen yläaste. Lukio siirtyi tällöin Sinisestä koulusta Uotilan Vanhatie 68:aan keskikoulurakennuksen yhteyteen valmistuneeseen lukiosiipeen.

Rauman seudulle oli koulutustarpeen kasvun myötä vähitellen syntynyt neljä yliopistoon johtavaa kouluyksikköä. 1900-luvun loppua kohti ikäluokat alkoivat kuitenkin pienentyä, joten kehitys kääntyi päinvastaiseen suuntaan. Oli tullut aika yhdistää kouluja.

2000-luku

2000 Rauman Lyseon lukio ja Aronahteen lukio yhdistettiin. Ne jatkoivat nimellä Rauman Yhteislyseon lukio Nummenvaheen koulurakennuksessa.

2007 samaan Nummenvaheen koulurakennukseen muuttivat myös kaksi muuta lukiota, Uotilanrinteen lukio ja Raumanmeren lukio. Kaikki neljä historian kuluessa Rauman seudulle syntynyttä lukiota muodostivat nyt Rauman ainoan yliopistoon johtavaa koulutusta antavan päivälukion. Näin syntyneen uuden koulun nimeksi laitettiin Rauman lukio.

2013 koulun nimi vaihdettiin, uusi nimi on Rauman Lyseon lukio.

2016 Rauman Lyseon lukio muutti Otan kiinteistöön Urheilukadulle.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä