Tervetuloa avoin päiväkoti Sinilintuun

Tervetuloa Avoin päiväkoti Sinilintuun!

Avoin päiväkoti Sinilintu tarjoaa laadukasta, pedagogisesti suunniteltua ja ohjattua toimintaa monipuolisin sisällöin sekä osallistumismahdollisuuksia ja kohtaamispaikan pikkulapsiperheille. Tarjoamme mahdollisuuden vertaisryhmään sekä osallisuutta aikuiselle että lapselle.

Sinilinnussa vaalitaan positiivista, hyväksyvää, avointa ja lämmintä tunnelmaa. Avoimen päiväkodin henkilökunnan tavoitteena on tehdä työtä sensitiivisesti lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja ylläpitämiseksi positiivisin ja ratkaisukeskeisin keinoin. Tavoitteena on löytää, nähdä ja kokea ilo lapsesta ja yhdessäolosta sekä tuntea myönteisiä kokemuksia omasta vanhemmuudesta. Toteutamme perhekeskeistä vuorovaikutustapaa, ja tärkeä arvomme on lapsi- ja perhemyönteisyys.

Oman perheryhmän lisäksi perheet voivat osallistua kaikille avoimiin tiistai- ja torstai-iltapäivien perhekahviloihin. Toimintapäivät ja –ajat löytyvät kääntöpuolelta lukujärjestyksestä. Perhetoiminnan maksu on 50 euroa/lukukausi (tarkemmat tiedot maksukaavakkeessa).


*Toiminnassa toteutamme yhteisvastuullisuutta, osallisuuden ja yhteispelin henkeä ja myönteisen yhdessäolon ilmapiiriä. Kaikki perheet osallistuvat lelujen keräämiseen ja omien jälkien korjaamiseen:) Osallisuutta toteutetaan myös valmisteluissa, toiminnan suunnittelussa ja kehittelyssä.

*Sinilintupäiviin sisältyy leikkiä lasten omien suunnitelmien ja ideoiden pohjalta. Leikkiympäristömme motivoi lasta leikkimään yhdessä muiden kanssa oman aikuisen tukemana. Saamme nauttia toistemme seurasta leikkien ja elämyksiä yhdessä kokien.

*Pidämme päivittäin toiminnallisen ja elämyksellisen sekä varhaista vuorovaikutusta ja kiintymystä tukevia leikkejä ja sisältävän musiikkihetken.

*Tarjoamme mahdollisuutta osallistua myös taide, liikunta ym. hetkiin, jossa painotamme lapsen itse tekemisen, tutkimisen, ja luomisen iloa. Toimintaamme ohjaavat uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) oppimisen alueet: Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni ja Kasvan, liikun ja kehityn. Toimintaa sävyttävät myös erilaiset aiheet, jotka nousevat lasten ideoista, satumaailmasta, kulttuurista, vuodenajoista tms.

*Tarkempia tietoja toiminnan sisällöistä kuukausitiedotteestamme.

*Sinilinnussa puhumme lapsista, lapsiperheiden asioista ja palveluista. Olemme aina käytettävissä halutessanne keskustella kasvatuksesta ja kehityksestä sekä paljon muustakin. Tarvittaessa meiltä voi varata aikaa myös kahdenkeskisiin keskusteluihin.