Malmin koulu

MALMIN KOULU

Lukuvuonna 2017-2018 painotusalueina ovat kestävä kehitys, Suomi-Rauma ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kehittämisalueita ovat ops-2016, valinnaisten käyttöönotto ja toiminnalliset oppimismenetelmät