KiVa-koulu

Kaaron koulu on mukana Kiva-koulu toiminnassa
KiVa Koulu = Kiusaamisen Vastainen ja Kiusaamista Vastustava Koulu


KiVa Koulun tavoitteena on:

  • Kiusaamisen ennalta ehkäiseminen
  • Kiusaamistapausten tehokas selvittäminen
  • Kiusaamisen kielteisten vaikutusten minimointi


Lukuvuonna 2020-2021 Kaaron koulun KiVa -tiimin muodostavat luokanopettajat Laura Lehtinen ja Teemu Laine.

Koulussamme kiusaamisen vastaisia ennaltaehkäiseviä oppitunteja pidetään pääasiallisesti 1. ja 4.luokalla valtakunnallisen KiVa-koulu ohjelman mukaisesti ja muilla luokka-asteilla tarpeen mukaan. 


Esiintulleiden koulukiusaamistapausten selvittely etenee koulussamme seuraavalla tavalla:

1. Luokanopettaja selvittää tietoonsa tulleet kiusaamistapaukset. Mikäli kiusaaminen jatkuu oman luokanopettajan tilanteeseen puuttumisesta huolimatta, tapaus etenee KiVa-tiimin käsittelyyn. 

2. KiVa-tiimiläisen keskustelu kiusatun oppilaan kanssa: "Aion auttaa sinua. Kerro, mitä on tapahtunut?"

3. KiVa-tiimin keskustelut kiusaamiseen osallistuneiden oppilaitten kanssa yksitellen. Mietitään keinoja, miten kiusaaminen saadaan loppumaan välittömästi. Opettaja kirjaa sopimukset ylös ja seurantakeskustelu sovitaan pidettäväksi 1-2 viikon kuluttua. KiVa-tiimin opettaja tiedottaa kiusaajan vanhempia käydystä keskustelusta ja tehdystä sopimuksesta. 

4. Jos kiusaamiseen osallistuneita oppilaita on ollut useampia, käydään heidän kanssaan keskustelu vielä myös ryhmänä: "Mihin olemme sitoutuneet?"

5. Luokanopettaja keskustelee muutaman kiusatun oppilaan luokkakaverin kanssa: "Teidän apuanne tarvitaan."

6. Seurantakeskustelu kiusatun kanssa: "Onko tilanne muuttunut?"

7. Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden kanssa: "Miten varmistamme, että kiusaamista ei enää tapahdu?"

Mikäli kiusaamista ei saada loppumaan näiden toimien avulla, niin koulu on velvollinen viemään asiaa eteenpäin tilanteesta riippuen kuraattorin, lastensuojelun tai poliisin kautta. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä