Henkilökunta - Personal

Henkilökunta - Personal

SAIRAALAOPETUS - SJUKHUSUNDERVISNING

TAMMIHARJUN NUORISO- JA LASTENYKSIKÖT /
UNGDOMS- OCH BARNENHETER I EKÅSEN

Rehtori - Rektor, Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare:
Jyrki Buckman

019 289 3565

jyrki.buckman(at)raasepori.fi

- ensisijaisesti suomenkielinen opetus, luokat 1-6
- främst finskspråkig undervisning, klasser 1-6

 

Erityisluokanopettaja - Specialklasslärare: Tua Ljunggren

019 289 3566 / 0406803726

tua.ljunggren(at)raasepori.fi

- ensisijaisesti ruotsinkielinen opetus, luokat 1-9
- främst svenskspråkig undervisning, klasser 1-9

 

Päätoiminen tuntiopettaja - Timlärare i huvudsyssla: Mikael Wickman

019 289 3567 / 0406803727

mikael.wickman(at)raasepori.fi

- ensisijaisesti suomenkilelinen opetus, luokat 7-9

- främst finskpråkig undervisning, klasser 7-9

 
Koulunkäynninohjaaja -Skolgångshandledare: Viva Lindqvist

040 6515814

viva.lindqvist(at)raasepori.fi

Projektityöntekijä - projektarbetare

Daniela Ragnell

 

SVENSKSPRÅKIG RESURSKLASS (Höijersgården)

Specialklasslärare - erityisluokanopettaja: Sami Horttana (vararehtori, vicerektor)

019 289 3610 / 0401872268

sami.horttana(at)raasepori.fi

 

Sjukskötare - sairaanhoitaja: Johanna Lahtinen (Tjänstledig, vikarie sosionom Lena Jäntti)

019 289 3611 / 0401872186

johanna.lahtinen(at)raasepori.fi

Skolgångshandledare - Koulunkäynninohjaaja: Susanna Virtanen

019 289 3568 / 0407069279

susanna.virtanen(at)raasepori.fi

SUOMENKIELINEN RESURSSILUOKKA (HÖIJERSGÅRDEN)

Erityisluokanopettaja Pia Hirvonen


040 4872542

pia.hirvonen(at)raasepori.fi

Koulunkäyntiavustaja - Skolgångshandledare Pirkko Hukka

pirkko.hukka(at)raasepori.fi

040 3591801

Sairaanhoitaja - sjukskötare Johanna Lahtinen (virkavapaalla, sijaisena sosionomi Lena Jäntti)

019 289 3611

johanna.lahtinen(at)raasepori.fi