≡ Navigointi

Tammipuiston koulu

Koulun esittely - Presentation av skolan

Tammipuiston koulu on Raaseporin kaupungin erityiskoulu, joka antaa opetusta Raaseporin sairaalan nuorisopsykiatrisen yksikön sekä lastenpsykiatrisen osaston oppivelvollisuusikäisille potilaille. Molemmat ovat kaksikielisiä, minkä vuoksi myös koulu tarjoaa opetusta molemmilla kotimaisilla kielillä.

Koulun sairaalayksikössä työskentelee kolme päätoimista opettajaa ja yksi osa-aikainen koulunkäyntiavustaja. Opetusta annetaan oppilaiden kunnon sekä oppilastilanteen mukaan 1-5 oppilaan pienryhmissä. Yhteistyö nuorisoyksikön ja lastenosaston eri toimijoiden kanssa on tiivistä.

Tammipuiston koulun alaisuudessa toimii myös polikliininen yksikkö (resurssiluokka), jonka oppilaat pääsääntöisesti ovat nivelvaiheessa olevia oppilaita, jotka ovat joko siirtymässä kotikoulusta sairaalaopetukseen tai takaisin kotikouluun sairaalajakson jälkeen. Resurssiluokalla tuetaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita. Opetetus jakaantuu lukuvuosittain vaihtelevasti 2-3 päivää per kieliryhmä.

Resurssiluokka koostuu erityisluokanopettajasta, sairaanhoitajasta ja koulunkäyntiavustajasta. Se toimii tiiviissä yhteistyössä koulun sairaalayksikon, sosiaalihuollon ja psykiatrisen avohuollon kanssa.

Edellisten lisäksi yläkoulussa on kaksi osa-aikaista avo-opetuspaikkaa sekä suomen- että ruotsinkielisille oppilaille. Myös perheyksikön alakouluikäiset oppilaat opiskelevat tarvittaessa koulun sairaalayksikössä.

Nuorisoyksikössä on viisi tutkimus-/hoitopaikkaa ja ja lastenosastolla on neljä tutkimus-/hoitopaikkaa. Tutkimusjaksot kestävät noin 4-8 viikkoa. Lastenosaston mahdolliset hoitojaksot tutkimusjakson (8 vko) jälkeen kestävät yleensä noin 1-2 kuukautta. Nuorisoyksikön tutkimus-/hoitojaksojen kestot vaihtelevat enemmän, mutta ovat keskimäärin lyhyempiä kuin lastenosastolla. Potilaat tulevat hyvin laajalta alueelta Loviisasta aina Varsinais-Suomen ja Saaristomeren ruotsinkielisiin kuntiin asti.

Ekparkens skola är Raseborgs stads specialskola, som anordnar undervisning till patienter som är intagna på Ekåsens sjukhus´ (HUCS) ungdoms- och barnpsykiatriska dagavdelningar. Avdelningarna är tvåspråkiga och därför erbjuder också skolan undervisning på de båda inhemska språken. Ekparkens skola har också en resursklass, som är placerad i Höijersgården. Resursklassen är avsedd främst för elever som antigen är på väg till sjukhusskolan eller på väg tillbaka till hemskolan efter en period på sjukhusskolan.

Det finns tre lärare och ett deltidsanställt skolgångsbiträde i skolans sjukhusavdelning. Undervisning ges i smågrupper från en till fem elever beroende av elevernas kondition och elevsituationen i allmänhet. Samarbetet med ungdoms- och barnavdelningarnas olika yrkesgrupper är tätt.

I resursklassen arbetar en specialklasslärare, sjukskötare och ett skolgångsbiträde. Resursklassens personal samarbetar mm. med sjukhusskolan, öppenvården och socialbyrån.

På ungdomsavdelningen finns fem undersöknings-/vårdplatser och på barnavdelningen finns fyra undersöknings-/vårdsplatser. Undersökningsperioden varar från sex till åtta veckor. På barnavdelningen varar vårdperioden från två till åtta veckor. På ungdomsavdelningen varierar vårdperioderna mera men i allmänhet är de kortare än på barnavdelningen. Patienterna kommer från ett brett område från Lovisa ända till Egentliga Finlands och Skärgårdshavets svenskspråkiga kommuner. Skolans sjukhusenhet får elever även från familjenhet.