Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Kirkonkylän koulu tarjoaa laadukasta perusopetusta huolehtien jokaisen kouluyhteisön jäsenen hyvinvoinnista ja kasvusta. Kirkonkylän koulun toiminta perustuu tasa-arvoiseen ihmiskäsitykseen, ihmisten aitoon kohtaamiseen ja lapsilähtöisyyteen. Kirkonkylän koulun vahvuuksia ovat myönteinen ilmapiiri ja pienen kyläkoulun mukanaan tuomat edut. Oppilaat opitaan tuntemaan yksilöinä, ja näin kanssakäymisestä tulee aitoa ja mukavaa. Jokaista pyritään tukemaan kasvussaan omaksi itsekseen kannustavalla otteella ja aktiivisella vuorovaikutuksella kustakin ihmisestä löydetään vahvuudet. Turvallisessa ja erilaisuuden hyväksyvässä ilmapiirissä oppiminen on mahdollista. Avoin ja vuorovaikutuksellinen ilmapiiri luodaan yhdessä. Myönteinen henki edistää koko yhteisön oppimista ja hyvinvointia. Jokaisen yksilölliset oppimisedellytykset pyritään ottamaan huomioon. Koulun ja kodin yhteisymmärrys on tärkeää koska huoltajat ovat lapsensa kasvatuksen vastuullisimmat asiantuntijat. Yhteistyö ja yhteisymmärrys kotien kanssa on ehdottoman tärkeää.