Koti ja koulu

Koti ja koulu -yhdistys

Pohjankurun koti ja koulu –yhdistys toimii linkkinä kotien ja koulun välillä. Yhdistys järjestää koulussa lukuvuoden aikana useita tapahtumia (talkoot, yleisötilaisuudet aikuisille ja lapsille, iltamat jne.). Yhdistys pyrkii tarjoamaan erityisesti koko perheelle tarkoitettua tekemistä. Jo vakiintuneita yhteistyömuotoja ovat avustusten myöntäminen (leirikoulun tukeminen), Karjaan yhteiskouluun siirtyvien oppilaiden muistaminen sekä ohjatun harrastustoiminnan järjestäminen koulun oppilaille. Viime vuosina yhdistys on tehnyt koulun hyväksi myös hankintoja. Koti ja koulu –yhdistyksen toiminta harrastusmahdollisuuksia lisäävänä yhteistyötahona on erittäin tärkeä. Yhdistyksen palloilukerho jatkuu perjantaisin. Koti- ja kouluyhdistys järjestää mahdollisuuksiensa mukaan myös muuta kerhotoimintaa koulun tiloissa.