1:1 Oppimisympäristö

1:1 Oppimisympäristö

Kirkonkylän koulu toimii tablet-laitteiden opetuskäytön pilottikouluna yhdessä Pojo Kyrkoby skolan kanssa 1:1-periaatteella. Tämä tarkoittaa että Kirkonkylän alakoulujen kaikilla oppilailla ja koko henkilökunnalla on käytössään tablet-laitteet ja kouluille on rakennettu langaton verkko. Pilottihankkeessa hyödynnetään kansainvälistä ja suomalaista osaamista sekä luodaan uusia pedagogisia käytänteitä.