INFO 2019-2020

Aamu- ja iltapäiväkerho

Raaseporin kaupunki tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa ”Pikku pappilassa”.
Lisätietoja: Hannah Ahlblad 044 300 3676

Arvoperusta

Kaikki oppilaat ovat ainutlaatuisia ja heillä on oikeus hyvään opetukseen. Perusopetuksen arvoperusta rakentuu ihmisyyden, tasa-arvon, demokratian, kestävän elämäntavan ja sivistyksen periaatteille. Kulttuurinen moninaisuus on rikkaus.

Harrastusmahdollisuuksia Karjaalla

 • Länsi – Uudenmaan tanssiopistossa Hurja Piruetissa on eri-ikäisten nuorten ja lasten ryhmiä.
 • Kansalaisopistossa on monenlaista myös lapsille sopivaa toimintaa.
 • Raaseporin musiikkiopistolla on Karjaalla toimipiste.
 • Lisäksi Karjaalla pelataan mm. jalka- ja käsipalloa, sählyä, golfia, harrastetaan kamppailulajeja, kiipeilyä jne.
 • Kiilan koulun liikuntasalissa toimii myös lukuvuoden aikana eri järjestöjen liikuntakerhoja, joiden mainoksia löytyy koulun ilmoitustauluilta.

Huoltajien osallistuminen

Vanhempien osallistumista toivotaan sekä opetustyöhön liittyvään keskusteluun että käytännön konkreettisiin aputoimiin, kuten kuljetuksien järjestämiseen hiihtokilpailuihin. Vanhempainillat järjestetään luokittain yleensä ainakin syksyllä. Kiilan koulu ja koti ry. toimii ja on hyvä osallistumiskanava.

Illanvietot

Koululla järjestetään joitakin diskoja ja illanviettoja vuosittain luokkien, vanhempain- yhdistyksen tai kerhojen toimesta. Tapahtumissa on asianmukainen valvonta. Joulu- ja kevätjuhlat voivat olla ilta-aikaan.

Kielivalikoima

Oppilailla alkaa A1-ruotsin opiskelu ensimmäisellä luokalla. Luokilla 1.-2. ruotsin kielen opiskeluun liittyy myös opettajavaihtoa, yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä,sekä yhteistyötä Katarina skolanin ja Åbo Akedemien kanssa.


Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi 3. luokalta alkaen voi valita englannin kielen.

Koululla on arabia kotikielenä opetusta

Kiilan koulu ja koti ry.

Kiilan Koulu ja Koti yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on tukea sekä kotien välistä vuorovaikutusta että vanhempien ja koulun yhteisiä pyrkimyksiä lasten turvallisen ja mielekkään kasvuympäristön vaalimiseksi. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja avustaa koululla pidettävien kerhojen toimintaa. Yhdistys pitää sääntömääräisen vuosikokouksen syksyllä koulun alettua. Kokouksesta tiedotetaan lasten mukana koteihin lähetettävällä tiedotteella, Wilmassa, kotisivulla ja facebookissa.

 

Koulupäivien aikataulu

 • koulu alkaa klo 8.00, 9.00 tai 10.00
 • koulu päättyy klo 12.00, 13.00, 14.00 tai 14.55
 • ruokailu aika on 45 min, se sisältää välitunnin

Kouluruokailu

Ruokailu tapahtuu 10.30 – 12.15 välisenä aikana. Ruoka valmistetaan keskuskeittiössä. Ruokalistoja voi seurata Etelä-Uusimaa -lehdestä. Mahdolliset ruoka-aine allergiat tulee ottaa esille terveydenhoitajan kouluuntulotarkastuksessa.

Koulukuljetukset

Järjestettyyn koulukuljetukseen ovat oikeutettuja 1.-2.-luokkien oppilaat, joiden koulumatka ylittää kolme kilometriä. Luokilla 3.-6. raja on 5 km. Erityisopetuksessa olevat lapset saattavat saada oikeuden järjestettyyn kuljetukseen muullakin perusteella. Koulukuljetusten järjestämisestä vastaa koulutoimisto puh. 019-289 2143. KOULUKULJETUSTA ON ANOTTAVA JOKA VUOSI.

Kolmiportainen tuki

Yleisen tuen antamisesta huolehtivat pääsääntöisesti luokanopettajat. Laaja-alaisen erityisopettajan resurssi painottuu alimmille luokille, yleiseen ja tehostettuun tukeen. Laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteyshenkilönä koulutulokkaiden nivelvaiheessa. Laaja-alainen erityisopettaja ja erityisluokanopettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä oppilaitten tukea.

 

Erityisluokanopettajat vastaavat pääsääntöisesti erityisestä tuesta. Koulussa on kolme erityisluokanopettajaa, joiden toimenkuva räätälöidään vuosittain tuen tarpeen mukaan.

Liikennekulttuuri

 • Koulun läheisyydessä on autoilijoiden noudatettava ehdotonta varovaisuutta liikenteessä.
 • Polkupyöräilijät Tammisaarentieltä käyttävät Tammisaarentien sisäänkäyntiä ja kaupungilta päin tulevat Hindersinkadun sisäänkäyntiä.

 

Liikuntatunnit

Liikuntatunneilla ulkoillaan monipuolisesti aina sään salliessa. Jalkapallon, suunnistuksen ja kävelylenkkien lisäksi mm. yleisurheilua ja luistelua harrastetaan Sisu-Areenalla ja jäähallilla, jonne matkaa on toista kilometriä. Matkat taitetaan kävellen. Liikuntatunteja varten oppilailla on oltava sekä ulko- että sisäliikuntaan tarkoitetut vaatteet. Ulkoliikuntatunneilla on oltava liikuntaan tarkoitetut jalkineet sekä sään mukainen varustus. Sisäliikuntavarustukseen kuuluu kevyt liikuntaan tarkoitettu asu. Uinninopetuksesta vastaa liikuntatoimi yhdessä opettajien kanssa. Siirtymiset uimahalliin järjestetään linja-autolla.

Oppilasarviointi

 • - 29.11.2019 arviointikeskustelu
  - mukana oppilas, huoltaja(t) ja opettaja
  - asetetaan tavoitteet kuluvalle lukuvuodelle
  - tavoitteiden asettelussa huomioidaan oppilaan vahvuudet ja kehittymiskohteet
  - painopiste työskentelytaitojen ja käyttäytymisen arvioinnissa
  - arviointikeskustelu kirjataan
  Oppiainekohtaiset tavoitteet ja kuvaus hyvästä osaamisesta eri luokkatasoilla ovat opetussuunnitelmassa ja ohjaavat arviointia.
 • Huoltajille tieto tavoitteiden saavuttamisesta kevätlukukaudella
 • Pitkin vuotta mahdollisimman monipuolisen arviointitiedon keruu
  - oppilaan tuotokset (kokeet, sanalliset, kuvalliset, jne.)
 • vertaisarviointi
 • Wilma
 • oppiainekohtaiset itsearvioinnit
 • Keväällä opettajan suorittama lukuvuosiarviointi ja oppilaan itsearviointi

 

Oppilashuolto

Oppilaitoskohtaisesta opiskelijahuollosta vastaavat rehtori, psykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja ja opettajaedustaja.

Poissaolot

Poissaolosta tulee ilmoittaa ensimmäisenä poissaolopäivänä, ennen koulupäivän alkua. Ilmoituksen voi tehdä Wilmaan tai tekstiviestillä opettajan kännykkään. Etukäteen luvan enintään kolmen päivän poissaoloon antaa luokanopettaja ja pidempään poissaoloon rehtori. Lupa-anomuksen voi täyttää Wilmassa. Etusivun alareunasta löytyy.

Puhelin

Matkapuhelin pidetään äänettömänä eikä sen käyttö saa häiritä koulutyötä. Kuvaaminen ja pelaaminen ilman lupaa on kielletty. Matkapuhelin on oppilaan omalla vastuulla.

Pukeutuminen

Koulun toiminnan kannalta on tärkeää, että oppilaalla on oikea vaatetus tilanteen mukaan: liikuntavarusteet aina liikuntatunneilla, sadepäivinä sadevarusteet, viileällä käsineet, pipo jne.

Sisällä koulussa ei käytetä ulkokenkiä, vaan ne vaihdetaan sisäkenkiin eteisessä.  

Lasten turvallisuuden takia kaikissa kouluaikana polkupyörin tapahtuvissa siirtymisissä pyöräilykypärä on pakollinen. Kaikki vaatteet ja kengät on nimikoitava kotona.

Sivistyskanslia

Koulusihteeri Katja Roni 019 2892143, vastaa koulukuljetuksiin liittyvistä asioista.
Opetuspäällikkö Jukka Hautaviita 019 2892148.

Tapahtumat ja teemaviikot

Kouluvuoden aikana järjestetään urheilu- ja liikuntapäiviä sekä erilaisia, vuosittain vaihtuvia, muita koulutyöhön liittyviä tapahtumia. Opettajat ja rehtori informoivat tarkemmin lukuvuoden aikana oppilaita ja huoltajia retkistä sekä yhteisistä tapahtumista Wilman kautta sekä koulun kotisivuilla. Tapahtumiin lähdetään pääsääntöisesti yhdessä koululta.

Tapaturmat

Koulussa ja koulumatkoilla sattuneiden tapaturmien hoito on oppilaille maksuton. Tapaturman sattuessa oppilaan huoltajille ilmoitetaan välittömästi ja oppilas saatetaan tarvittaessa taksikyydillä terveyskeskukseen. Kaikki oppilaat ovat vakuutettuja tapaturman varalta. Tahallisessa ohjeiden laiminlyömisestä johtuneessa tapaturmassa, korvausvelvollinen on tapaturman aiheuttaja.

Tiedottaminen

Tiedotteet löytyvät Wilmasta, johon kaikilla oppilailla ja huoltajilla on tunnus. Paperiversion saa pyydettäessä. Pedanetissä on pysyvämpiä tiedotteita.
Koululla on Facebook-sivu.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Kiilan koulussa oppilailla on käytössään henkilökohtainen taulutietokone (tabletti), jota käytetään eri oppiaineissa kaikilla luokka-asteilla ja kaikissa opetusryhmissä. Tabletti ja koulun verkko ovat ensisijaisesti opiskelukäyttöä varten. Opettajat ohjaavat tabletin käyttöä oppitunneilla ja opiskelussa. Koulutuksen järjestäjä lainaa jokaiselle peruskoulun oppilaalle tabletin. Lainaamisen tarkoituksena on, että oppilaalla on mahdollisuus oppia sähköisiä työtapoja ja oppimismenetelmiä. Oppilaan saama tabletti voi olla joko uusi tai käytetty.

Tukiopetus ja kerhot

Tukiopetusta annetaan aina tarvittaessa. Kerhoista ilmoitamme erikseen lukuvuoden aikana.

Wilma

Wilma kanava kodin ja koulun välillä. https://wilma.raseborg.fi

Wilmassa huoltajat seuraavat ja selvittävät opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Opettajat syöttävät Wilman kautta arvioinnit ja poissaolot sekä merkitsevät oppilaiden tuntimerkintöjä. Opiskelijat voivat seurata suorituksiaan, lukea tiedotteita ja viestiä opettajien kanssa. Wilmaa käyttävät myös oppilaitoksen henkilökunta, johto sekä työpaikkaohjaajat. Wilma-tunnukset ja ohjeita voi kysyä koulun kanslistilta Beatriz Alonso Feijoo p. 019 289 3602 / Beatriz.AlonsoFeijoo@raseborg.fi