Ajankohtaista

Kerhotoiminta Kiilan koululla

Liikuntakerhot järjestetään Kiilan koulun salissa (tai mahdollisesti pihalla)

Maanantaisin

8.00-8.45 Liikuntakerho, kaikille, koulun oma, ei vaadi ilmoittautumista

13.00-14.00 PLAY! -liikuntakerho, 1.-3.-luokkalaiset, järjestää rhl ry. Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa: rhl-ry.fi .

13.15-14.00 Hupiclubi, läksy- ja pelailukerho, 1.-2.-luokkalaisten käytävän päässä, ei vaadi ilmoittautumista

16.00-16.45 Superjumppakerho, 6-12v., järjestää Raaseporin kaupungin liikuntavirasto. Ilmoittautuminen netissä https://www.lyyti.fi/reg/Liikuntaryhmat_2304 tai numeroon 019 289 2192 tai 019 289 2194


Tiistaisin

8.00-8.45 Liikuntakerho, kaikille, koulun oma, ei vaadi ilmoittautumista

15.00-16.00 PLAY! -liikuntakerho, 4.-6.-luokkalaiset, järjestää rhl ry.  Ilmoittautuminen ja lisätiedot osoitteessa: rhl-ry.fi .


Keskiviikkoisin

8.00-8.45 Liikuntakerho, kaikille, koulun oma, ei vaadi ilmoittautumista


Torstaisin

8.00-8.45 Liikuntakerho, kaikille, koulun oma, ei vaadi ilmoittautumista

Vertaissovittelu eli Verso Kiilan koulussa

Koulumme on kouluttautunut Verso- eli vertaissovittelutoimintaan ja käynnistämme toiminnan lähiviikkoina. Toimintaa kouluttaa Suomen sovittelufoorumin VERSO-ohjelma, joka on kouluttanut koulumme kaikki aikuiset sekä vertaissovittelijoina toimivat oppilaat. Vertaissovittelutoimintaa toteutetaan sadoissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Lisätietoa VERSO-ohjelmasta, vertaissovittelusta ja tuoreimmista tutkimustuloksista löydät VERSO-ohjelman verkkosivuilta

www.sovittelu.com/vertaissovittelu.

Sovittelu pohjaa restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavasta konfliktien hallintamenettelystä. Tarkoituksena on käsitellä mielipahaa aiheuttanutta tilannetta riidan osapuolia voimaannuttavalla tavalla, mikä tuottaa vastuunottoa ja yhteisöllisyyden vahvistumista. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutuneet ihmissuhteet ja sopia, miten jatkossa toimitaan niin, että konflikti ei toistu. Samalla tulee harjoiteltua elämän kannalta tärkeitä vuorovaikutus- ja keskustelutaitoja. Sovittelu on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Verso eli vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat riidan osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelijat ohjaavat keskustelua, jossa osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia molemmille sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla riidan osapuolet etenevät niin halutessaan kirjalliseen sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Mikäli osapuolet eivät löydä molemmille sopivaa ratkaisua, asian käsittely siirtyy koulun aikuisten vastuulle.

Sovittelutoiminta tukee muita koulussa olemassa olevia puuttumisen menetelmiä ja antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen käsittelyn toteuttamiseen. Tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhain mieltä pahoittavaan toimintaan ja ehkäistä isompien konfliktien syntymistä. Sovittelutoimintaa ohjaa aina henkilökunnan jäsenistä koulutettu tiimi, joka arvioi kunkin tilanteen soveltuvuuden vertaissovitteluun ja vastaa siitä, että koko sovittelun prosessi käydään läpi. Mikäli sovittelussa ei saada aikaan sovintoa tai sovituista asioista ei seuranta-aikana pidetä kiinni, koulun aikuiset vastaavat tarvittavista jatkomenettelyistä. Mikäli tilanne on sovittu ja korjaantunut, käydyistä sovitteluista ei välttämättä tiedoteta huoltajia, sillä vertaissovittelussa sovitellaan lasten keskenään ratkaistavissa olevia riitatilanteita. Koulun sovittelutoiminta ei vähennä kodin ja koulun yhteistyötä.

Päiväkodissa tai koulussa jo varhain opittu sovittelun taito vähentää tutkitusti häiriökäyttäytymistä ja mallintaa myönteistä sosiaalista konfliktinhallintaa myös myöhemmässä elämässä. Perusteet sovittelutoiminnalle oppilaitoksissa löytyvät muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Lapsen vahva toimijuus omien riitatilanteiden käsittelyssä ja ratkaisussa on lasten oikeuksien sopimuksen mukaista.

Miten oppilaat näkevät Verson?

  • ”On opittu käsittelemään riitatilanteita ja soveltamaan näitä taitoja arkeen.”
  • ”Versossa oppii käytöstapoja, itsehillintää, yhteistyökykyä. Samalla oppii virheistään.”
  • ”Versossa voi oppia tasavertaisuutta, yhteenkuuluvuutta, anteeksiantoa, vastuullisuutta ja pitämään lupauksensa.”
  • ”Aina ei voi turvautua siihen, että muut ratkaisevat riidat.”
  • ”Täs ollaan opittu hyvii taitoi meijän tulevii avioliittoi varten.”

Sovitteluterveisin,

Kiilan koulun väki
Versologo.pdf

Liitteet:

Verso

Lukukauden aloitus

Kevätlukukausi alkaa KESKIVIIKKONA 8.1.2020 lukujärjestyksen mukaan.

Kevätlukukausi: keskiviikko 08.01.2020 – lauantai 30.05.2020 (95 koulupäivää)

Talviloma: maanantai 17.02.2020 – sunnuntai 23.02.2020 VAPAA

Pääsiäinen: torstai 9.04.2020 – maanantai 13.04.2020 VAPAA

Kiilan koulun visio 2019

Kiilan koulusta tulee vastuullisia oppilaita.

Jotta siihen päästään, tulee henkilökunnan osata kantaa vastuunsa. Toimenpiteet visiota varten onkin jaettu oppilaiden ja aikuisten osuuteen. Oppilaat ovat olleet työstämässä oppilaiden osuutta ja aikuiset aikuisten osuutta.

Vastuullisuuden oppiminen ei ole helppoa. Sitä on harjoiteltava - meidän kaikkien.

Lukuvuoden 2019-2020 työajatSyyslukukausi: maanantai 12.08.2019 – perjantai 20.12.2019 (92 koulupäivää)

Työpäivä: lauantai 14.9.2019 Huom! poikkeus Raaseporissa!

Syysloma: torstai 17.10.2019 – perjantai 18.10.2019

Joululoma: lauantai 21.12.2019 – tiistai 07.01.2020

 

Kevätlukukausi: keskiviikko 08.01.2020 – lauantai 30.05.2020 (95 koulupäivää)

Talviloma: maanantai 17.02.2020 – sunnuntai 23.02.2020

Pääsiäinen: torstai 9.04.2020 – maanantai 13.04.2020