Kiilan koulu

Kiilan koulun visio 2019

Vuosi sitten tammikuussa aloitimme työstämään uutta visiota Kiilan koululle.

Edellinen oli YHTEISTYÖ. Onnistuimme sen vision saavuttamisen hyvin. Kolmivuotiseksi suunniteltu työ kesti neljä vuotta ja olemme tyytyväisiä. Kiilan koulussa asiat hoidetaan yhteistyössä – nyt. Henkilökunnan kesken, luokkatasoinen suunnittelu, juhlat ja luokassa oppilaiden kanssa työskennellään – yhteistyössä.

Uusi visio löytyi muutaman suunnittelukerran jälkeen. Hyödynsimme oppilaskyselyitä, THL:n kyselyitä ja omia huomioitamme koulusta.

Kiilan koulusta tulee vastuullisia oppilaita.

Jotta siihen päästään, tulee henkilökunnan osata kantaa vastuunsa. Toimenpiteet visiota varten onkin jaettu oppilaiden ja aikuisten osuuteen. Oppilaat ovat olleet työstämässä oppilaiden osuutta ja aikuiset aikuisten osuutta. Työpajoja toimenpiteiden hiomiseksion ollut keväällä ja syksyllä 2018.

Vastuullisuuden oppiminen ei ole helppoa. Sitä on harjoiteltava - meidän kaikkien.

Työ alkaa nyt.

Koulun esittely

Kiilan koulun päärakennus, Hilding Ekelund 1963.jpg
Kiilan koulu on 200 oppilaan peruskoulu (luokat 1-6 sekä valmistavaopetus) Raaseporissa Karjaalla, historiallisen Kuninkaantien varrella. Koulussamme on 12 yleisopetuksen ryhmää ja valmistavan opetuksen ryhmä.

Vuonna 2014 aloitimme uusituissa tiloissa. Uusi liikuntahalli otettiin käyttöön maaliskuussa 2015. Kaikki koulumme tilat on peruskorjattu, yhteensä yli 4200 neliötä. Ilmanvaihto, valaistus ja kalusteet ovat nykyaikaisia, moderneja. Opetustekniikka on uudistettu tähän päivään. Koulu on langaton, kaikissa luokissa on kosketusnäytöt sekä oppilailla ja opettajilla on käytössään taulutietokoneet.


Koulumme on ulospäin suuntautuva sekä yhteistyöhaluinen lapsen oppimista ja kasvua tukeva ja kannustava kouluyhteisö, jossa kaikilla on hyvä olla. Päämääränämme on, että oppilaat saavat riittävät perustiedot ja -taidot, että he kasvavat itseensä luottaviksi, toiset ihmiset huomioonottaviksi ja hyvän käytöksen sisäistäneiksi yksilöiksi. Toivomme, että koulumme oppilaat pystyvät tulevaisuudessaan etsimään, ymmärtämään, arvioimaan ja käyttämään sisäistämäänsä tietoa.

Yleisen tuen antamisesta huolehtivat pääsääntöisesti luokanopettajat. Laaja-alaisen erityisopettajan resurssi painottuu alimmille luokille yleiseen ja tehostettuun tukeen. Laaja-alainen erityisopettaja toimii yhteyshenkilönä koulutulokkaiden nivelvaiheessa. Laaja-alainen erityisopettaja ja erityisluokanopettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä oppilaitten tukea.

Erityisluokanopettajat vastaavat pääsääntöisesti erityisestä tuesta. Koulussa on kolme erityisluokanopettajaa, joiden toimenkuva räätälöidään vuosittain tuen tarpeen mukaan. Lukuvuodelle 2017-2018 tukea on suunniteltu seuraavasti:

1. ja 2. luokkien tukea annetaan pääasiassa matematiikassa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa. Oppilaat ovat tehostetun tai erityisen tuen oppilaita. Tavoitteena on oppiaineiden sisältöjen opiskelun lisäksi harjaannuttaa ja vahvistaa oppilaan opiskelutaitoja, että hän pärjää isommassa ryhmässä muiden oppiaineiden tunneilla. Tarkoitus on järjestää 1.-luokan tuki mahdollisimman paljon samanaikaisopetuksen ja joustavien ryhmittelyjen avulla.

3.-4.-luokilla tehostettua ja erityistä tukea annetaan pääasiassa äidinkielessä ja matematiikassa ja ympäristö- ja luonnontiedossa. Opetusta järjestetään samanaikaisopetuksena ja joustavasti ryhmitellen mahdollisuuksien mukaan.

5. ja 6. -luokan pienryhmässä annetaan opetusta pääsääntöisesti äidinkielessä ja matematiikassa. Osa tuesta pyritään järjestämään samanaikaisopetuksena.