Opetuksen lähtökohdat

Opetuksen lähtökohdat

ARVOPOHJA

Karjaan yhteiskoulun kasvatuksen ja opetuksen arvopohja perustuu oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen, vastuuntuntoon, tasa-arvoon, turvallisuuteen, empaattisuuteen, ystävällisyyteen ja myönteiseen huumoriin.

Arvopohjaa toteuttaessaan Karjaan yhteiskoulun opettajat ja henkilökunta pyrkivät kasvatuksessaan, opetuksessaan ja muussa työssään oppilaslähtöisyyteen, henkilökohtaisuuteen, yhteisöllisyyteen, ammattimaisuuteen, yhteistyöhön, kehittämiseen ja kehittymiseen.

Lisäksi huomioimme perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden vastaavassa luvussa mainitut seikat koulumme arvopohjassa.

TEHTÄVÄ

Koulumme tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa perusopetuksen päättötodistukseen vaadittavat opinnot kolmessa vuodessa. Lisäksi koulumme pyrkii kasvattamaan oppilaat yhteisöllisyyteen ja tasa-arvoon.

Tavoitteena on herättää oppilaissa halu elinikäiseen oppimiseen. Koulumme opetus pyrkii antamaan oppilaalle mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Näin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja niissä onnistumiseen.

Opetuksemme perustana on suomalainen kulttuuri, jossa samalla huomioidaan kansalliset ja paikalliset erityispiirteet kuten länsiuusimaalainen teollinen perinne ja kaksikielisyys.

Vuosiluokat 8 ja 9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.


RAKENNE

Karjaan yhteiskoulun opetussuunnitelma noudattaa Raaseporin kaupungin yhteistä opetussuunnitelmaa. Tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään oppiaineittain vuosiluokille 7-9 valtio-neuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Lisäksi koulumme voi tarjota kasvatusta ja opetusta myös perusopetuksen lisäluokalla, mistä päätetään tarvittaessa erikseen.

Oppilas voi edetä koulussamme myös oman opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokittain jaetun oppimäärän sijasta (Perusopetusasetus §11;3). Opintokokonaisuudet määritellään oppilaan henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa tai oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa tämän opetussuunnitelman mukaisesti niin, että

  • kukin oppiaine muodostaa oman opintokokonaisuuden
  • opintokokonaisuudet jaetaan osioihin vuosiviikkotuntimäärien mukaan
  • pakolliset ja valinnaiset oppiaineet ovat samat kuin vuosiluokkiin perustuvassa opetussuunnitelmassamme

Omaa opinto-ohjelmaa voidaan käyttää mm. pienryhmäopetuksessa, kotiopiskelussa ja/tai silloin kuin oppilaalla on erityisiä oppimisvaikeuksia. Näissä tapauksissa oppilas opiskelee oman perusopetusryhmänsä mukana ja on viimeisellä vuosiluokalla, kunnes päättötodistukseen vaadittavat opintokokonaisuudet on suoritettu tai oppivelvollisuus päättyy perustusopetuslain 25 pykälän tarkoittamalla tavalla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä