Koti ja koulu

Koulun ja kodin yhteistyön periaatteet

Kodin ja koulun yhteistyöllä tuetaan lasten oppimista, kasvua ja koulunkäyntiä. Yhteistyö on tärkeää lapsen koulupolun kaikissa vaiheissa esiopetuksesta toiselle asteelle asti.

Kodin ja koulun väliset viestit kulkevat sähköisessä Wilmassa. Sitä kautta kulkeutuu tieto oppilaan poissaoloista, koearvosanoista ja koulutyön sujumisesta yleensäkin. Opettajilla on käytössään myös työpuhelimet. On hyvä muistaa, että opettajat vastaavat huoltajien viesteihin opetustyön kannalta sopivaan aikaan normaalin työajan puitteissa (maanantaista perjantaihin kello 8 - 17).

Koululla pidetään erilaisia tapahtumia ja juhlia, joihin kotiväki on tervetullut. Näistä tapahtumista ja juhlista tulee niiden lähestyessä tietoa Wilmaan ja Peda.nettiin.

Luokanohjaajat kutsuvat huoltajat vanhempainvarttiin lukuvuoden aikana. Yhdessä luokanohjaajan kanssa sovitaan, osallistuuko oppilas varttiin vai keskustellaanko hänen kanssaan erikseen. Tavoitteena pidetään, että keskusteluissa olivat mukana oppilas, molemmat huoltajat ja opettaja. Tarvittaessa pidetään myös koko luokan yhteisiä vanhempainiltoja.

Koulun arjessa ilmaantuvissa yksittäisissä asioissa tai mieltä askarruttavissa kysymyksissä kannustamme vanhempia ottamaan yhteyttä ensisijaisesti siihen opettajaan, jota asia koskee.

Yhteistä keskustelua ja pohdintaa vaativissa tilanteissa suosimme henkilökohtaista yhteydenottoa Wilman sijaan. Yhteistyön tavoitteena tulee aina olla oppilaan hyvinvoinnin ja koulunkäynnin mahdollisuuksien tukeminen. Opettajat voivat näissä tilanteissa työskennellä työpareittain tai jonkun oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvan kanssa.

Koulumme jatkaa osallistumista KiVa Koulu -ohjelmaan, jonka tavoitteena on kiusaamisen vähentäminen. Ohjelman vanhemmille suunnatut valtakunnalliset nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.kivakoulu.fi/vanhemmille.

Olemme mukana myös Yhteispeli-hankkeessa. Yhteispelin tavoite on tarjota suomalaisen alakoulun arkeen sopivia toimintatapoja, joiden avulla tuetaan lasten sosioemotionaalista kehitystä ja koko koulun hyvinvointia. Hankkeen verkkosivut löytyvät osoitteesta www.yhteispeli.fi.