Arkisto

Oppimisympäristön kehittämishanke


Fiskarin koulun oppimisympäristöhanke kehitti tapoja integroida lähiympäristöä opetukseen ja oppimiseen

Fiskarin koulun hanke oli yksi Opetushallituksen oppimisympäristön kehittämishankkeista. Oppimisympäristö määritellään paikkana, tilana, yhteisönä tai toimintakäytäntönä, joka edistää oppimista.

Fiskarin koulu kehitti vuosina 2006-2009 Fiskarsin ruukissa oppimisympäristömallin siitä, miten koulu voi hyödyntää lähiympäristöään kouluopetuksessa ja opetussuunnitelmassa. Fiskarin koulun oppimisympäristöhankkeessa oppimisympäristö käsitettiin laaja-alaisesti niin, että siihen kuului koko Fiskarsin ruukki; miljöö, luonto, historia, ruukkilaiset ja eri taiteen ja kädentaitojen ammattilaiset ja yhteisöt erilaisine toimintoineen.

Oppimisympäristöhanke näkyy koulumme arjessa vielä nykyäänkin.
Oppilaat tutustuvat edelleen vuosiluokittain taiteen ja kädentaitojen alueisiin sekä vierailevat Fiskarsin museossa. Taiteen, kädentaitojen ja kulttuurihistorian asiantuntijat opettavat lapsia omissa työtiloissaan. Opetus tapahtuu työpajatyöskentelynä. Tavoitteena on, että opetus monipuolistuu, oppiminen syvenee ja yhteys omaan lähiympäristöön, ns. kulttuurinen osallisuus, laajentaa käsitystä elämästä ja oppimisesta myös ”koulun seinien ulkopuolella”.

Hanke pääsi mukaan OECD:n alaisen CERIN:n (Centre for Education Research and Innovation) kansainväliseen ”Innovative Learning Environments” -tutkimusohjelmaan, jossa vertailtiin eri maiden oppimisympäristöjä ja tutkittiin, minkälaiset oppimisympäristöt vastaavat parhaiten tulevaisuuden haasteisiin.

Vuoden 2010 aikana Fiskarin koulun oppimisympäristömallista toimittiin myös julkaisu. Julkaisun avulla levitetään tietoa Fiskarin mallista ja innostetaan muitakin kouluja hyödyntämään lähiympäristöään. Kirja on tarkoitettu alakoulujen opettajille, koulutuksen parissa työskenteleville, taide- ja käsityöpajojen vetäjille sekä koulujen muille yhteistyötahoille. Julkaisu on erityisesti suunnattu Raaseporin kaupungin alakoulujen opettajille. Kirja tehtiin hankkeen aikana kerätyn tiedon ja kokemusten pohjalta.