Verksamhet

Verksamhet

Daghemmets verksamhet och förskoleverksamheten följer Raseborgs stads läroplaner, där Tunabo speciellt satsar på leken, naturen, rörelsen och språket.

Leken är viktig för barnens utveckling och lärande. När barn leker utvecklar de sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Deras tänkande och förmåga lösa problem och konflikter på ett konstruktivt sätt förstärks. Vi vill ge barnen tid och möjlighet att leka.

Vi strävar till att göra rörelse och motion lustfyllt för barnen. Vintertid ordnas skid- och skridskoåkning. Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal och sportplan.
För oss känns det naturligt att vistas ute, eftersom hela vår anrika miljö erbjuder spännande och intressanta upplevelser. Vi strävar till att miljön skall vara trygg och locka till inlärning, lek och aktivitet.

Vi vill stärka barnets språk genom att leka med det. Det sker genom regelbundna språklekar, rim och ramsor, sagor och sånglekar samt genom gemensamma diskussioner och reflektioner.