Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Solbacka daghem
Kvarnvägen 29
10300 Karis

Administrativ daghemsföreståndare:
Charlotte Fagerström tfn. 019-289 2667
mail: Charlotte.fagerstrom@raseborg.fi

Blåbär (1-3 år)
tfn 019 289 2713

Smultron (3-5 år)
tfn 019 289 2841

Vadelmat/ Språkbad (3-5 år)
tfn 019 289 2840

Björnbär/ Förskola
tfn 019 289 2716

Dagvårdssekreterare (dagvårdsavgifter)
Anne-Marie Brandtberg,
tfn 019 289 2152

Spec. barnträdgårdslärare
Ulla Backman
tfn 0447446743


Raseborgs stads hemsida
http://www.raseborg.fi