Sandbo daghem

Välkommen till Sandbo daghem!


image.jpeg


Sandbo daghem startade 1976 och är ett svenskspråkigt dagis. Från och med 8.9.2014 är Sandbo daghem inhyst i Sannäs gamla skola som ligger ca 6 km utanför centrala Karis.

Hos oss möter barnen en stor gård där det finns möjlighet för inspiration till härliga springlekar,mysiga kojbyggen, lugna butikslekar och sandlådslekar.
I daghemmets närmiljö finns skog som flitigt används.

Vi strävar till att alla barn får känslan av att de kan, vill och vågar.
Vi tror på att barnen lär sig då de får möjligheten att göra själva.
Barnen ges möjlighet att ha inflytande i verksamheten.

Våra tyngdpunkter är ; lek, smågruppsarbete, språket, delaktighet och demokrati.
I vår plan för småbarnsfostran som är uppbyggd utgående från Raseborgs egen läroplan står det mera ingående om dessa tyngdpunkter.
Vi vill att barnen skall bli sociala, trygga, självständiga,nyfikna och positivit tänkande individer.

Glädjen är drivkraften i vårt arbete.


Sandbo daghem består av tre avdelningar:

Ekorrarna (1-3 år),
Katterna (3-5 år)
Nyckelpigorna (förskola)