Kiilan päiväkodin sisäilma - Inomhusluften

Sisäilmasta 1.3.2019

MEDDELANDE 1.3.2019 MÖTE FÖR ARBETSGRUPPEN FÖR KILA DAGHEM DEN 28.2.2019
Det har konstaterats att diskmaskinen i daghemmets kök har läckt redan en längre tid. Läckaget har reparerats vecka 6 och behovet av ytterligare åtgärder utreds som bäst. Utrymmesförvaltningen har gjort en ytfuktskartläggning i fastigheten. Ingenting alarmerande konstaterades. Ventilationen har justerats för att minska undertrycket och ventilationens funktion undersöks med hjälp av märkesgas den här veckan. Rapport över effekterna av ventilationsarbetena samt över enkäterna om inomhusluftsförhållandena i Kila och Klockars daghem väntas senast vecka 12. Protokollet från den sektorövergripande sk. saminspektionen av Kila daghem torde färdigställas denna vecka. Arbetsgruppen informerar om framskridandet av arbetena ovan. Material som produceras läggs fram till påseende på småbarnspedagogikens www-sidor, https://www.raseborg.fi/barn-unga-och-utbildning/dagvard-forskola/ Arbetsgruppen sammanträder följande gång den 18.3.2019. Raseborgs stad PB 58, 10611 Raseborg Raaseporin kaupunki PL 58, 10611 Raasepori Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi

TIEDOTE 1.3.2019 KIILAN PÄIVÄKODIN TYÖRYHMÄN KOKOUS 28.2.2019
On havaittu, että päiväkodin keittiön tiskikone on vuotanut jo jonkin aikaa. Vuoto on korjattu viikolla 6. Muiden tarvittavien toimenpiteiden tarve on selvityksen alla. Tilahallintopalvelut ovat tehneet kiinteistössä pintakosteuskartoituksen, jossa ei havaittu mitään hälyttävää. Ilmastointia on säädetty alipaineen vähentämiseksi ja tällä viikolla työn alla on ilmastoinnin toimivuuden selvitys merkkikaasujen avulla. Raporttia ilmastointitöiden vaikutuksista ja Kiilan/Klockarsin päiväkotien olosuhdekyselyistä odotetaan viimeistään viikolla 12. Kiilan päiväkodin monialaisen ns. yhteistarkastuksen pöytäkirjan odotetaan valmistuvan tällä viikolla. Ryhmä tiedottaa yllä mainittujen töiden etenemisestä. Tuotetut materiaalit asetetaan nähtäville varhaiskasvatuksen www-sivuille, https://www.raasepori.fi/lapset-nuoretopetus/varhaiskasvatus-esikoulu. Työryhmä kokoustaa seuraavan kerran 18.3.2019.