Yksityinen varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet

Lisätietoja

Yksityisestä perhepäivähoidosta sekä yksityisistä päiväkodeista

Hallintosuunnittelija
Sirkka Kiilakoski
puh. 040 135 6981
sirkka.kiilakoski(at)raahe.fi

Lisätietoa yksityisistä päiväkodeista löytyy myös päiväkotien omilta internet-sivuilta.