Yksityinen päivähoito ja lastenhoidon tuet

Lisätietoja

Yksityisestä perhepäivähoidosta

päiväkodinjohtaja
Katariina Mustonen
puh. 044 439 3727
katariina.mustonen(at)raahe.fi

Yksityisistä päiväkodeista

Päiväkotien omat internet-sivut

tai

vt. varhaiskasvatuspäällikkö
Kati Haarala
puh. 044 439 3794
kati.haarala(at)raahe.fi