Yksityinen varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki

Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista, muu sukulainen tai perheen palkkaama hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos kunnallista hoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukeen kuuluu:
  • hoitoraha
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot

Perheen tulot eivät vaikuta hoitorahan määrään, ja sitä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi.
Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja tulot. Hoitolisä on enintään 181,07 € / kk ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.