Yksityinen varhaiskasvatus ja lastenhoidon tuet

Yksityinen varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan perheillä on mahdollisuus käyttää myös yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluja tai he voivat valita kotihoidon tuen.

Raahen alueella on tällä hetkellä yhdeksän yksityistä päiväkotia ja lisätietoja niistä löytyy päiväkotien omilta sivuilta. Perheen palkatessa kotiinsa yksityisen hoitajan on heidän hoitajan hyväksymistä varten otettava yhteyttä Sirkka Kiilakoskeen.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista, muu sukulainen tai perheen palkkaama hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos kunnallista hoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukeen kuuluu:
  • hoitoraha
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot

Perheen tulot eivät vaikuta hoitorahan määrään, ja sitä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen. Hoitorahan määrä on

  • yhdestä alle 3-vuotiaasta 338,34 e/kk
  • muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 101,29 e/kk/lapsi
  • yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 65,09 e/kk/lapsi.
Hoitolisään vaikuttavat perheen koko ja tulot. Hoitolisä on enintään 181,07 € / kk ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kaupungin hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu:
  • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot
  • kuntalisä

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 172,25 € / kk / lapsi ja hoitolisää enintään 144,85 € / kk / lapsi. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määräytyy seuraavan taulukon mukaisesti:

Kuntalisä yli 20 tuntia
Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa (esim. useamman perheen palkkaaman hoitajan hoitoringissä oleva lapsi), maksetaan hoitorahaa 63,38 € / kk / lapsi ja hoitolisä puolitettuna. Yksityisen hoidon tuen kuntalisä määräytyy tässä tapauksessa seuraavan taulukon mukaisesti:

Kuntalisä alle 20 tuntia
Esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänen varhaiskasvatusoikeutensa on yli 20 tuntia viikossa. Hoitorahaa ei makseta, mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänen varhaiskasvatusoikeutensa on enintään 20 tuntia viikossa. Lapsen katsotaan osallistuvan esiopetukseen 1.8.–31.5. välisenä aikana. Kesä- ja heinäkuun ajalta voidaan maksaa suurempaa hoitorahaa, jos esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa kesä- ja heinäkuun aikana, maksetaan pienempää hoitorahaa.