Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet

Johdanto

Opetushallitus on antanut varhaiskasvatuslain mukaisesti määräyksen (18.10.2016) paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta. Ensimmäistä kertaa varhaiskasvatussuunnitelma on normi suosituksen sijaan.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirjaan (Opetushallitus) niin, että valtakunnallisen suunnitelman rinnalla on Raahen kaupungin linjaus erillisessä kappaleessa jokaisen luvun lopussa.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) -työ on aloitettu elokuussa 2016. Suunnitelmatyössä päädyttiin siihen, että varhaiskasvatussuunnitelma rakennetaan pedagogisen keskustelun kautta, vuoropuheena varhaiskasvatuksen esimiesten, henkilöstön sekä lasten ja huoltajien sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Heillä kaikilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa kaupungin yhteisiin linjauksiin. Varhaiskasvatussuunnitelmatyön vetäjäksi sovittiin Anne Viinikangas, jonka lisäksi päiväkotien johtajat ja päivähoidonohjaajat ovat olleet tärkeässä roolissa pedagogisen keskustelun vetäjinä Vasu-prosessissa yhdessä yksiköistä valittujen vasu-vastaavien kanssa kirjoittamistyötä unohtamatta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osalta asiaa on käsitelty yhteisissä kokouksissa ja koulutuksessa. Myös päättäjille on järjestetty keskusteluilta asian tiimoilta. Koko henkilöstön koulutus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista opetushallituksen erityisasiantuntija Kirsi Tarkan kouluttamana syvensi tietoa ja ymmärrystä ja auttoi suunnitelmatyössä.

Varhaiskasvatussuunnitelma suuntaa yhä enemmän kokonaisvaltaiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen tähtäävään pedagogiikkaan. Pedagogiikan merkitys korostuu laajasti kaikilla osa-alueilla. Leikin, vuorovaikutuksen sekä osallisuuden merkitys myös korostuu läpi suunnitelman.

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatushenkilöstön työn tulos. Jokainen pedagoginen keskustelu on tärkeä osa Raahen kaupungin vasu-työtä. Keskustelu jatkuu, työn kehittäminen jatkuu, työ lapsuuden ja lapsen – tulevaisuuteemme – parhaaksi jatkuu tämän tärkeän suunnitelman pohjalta.

Raahessa 30.5.2017

Kati Haarala