Esimerkkejä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Esimerkki 1

Perhe, jossa on yksi huoltaja ja kaksi lasta (perheen koko 3 hlö), ja huoltajan tulot 2700 € / kk.Family

2700 € - 2646 € = 54 €
-> 10,7 % 54 eurosta = 6 €

Asiakasmaksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta olisi ensimmäisen (nuorimman) lapsen osalta 6 € ja toisen lapsen osalta 3 € (sisarusalennus; maksu enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta).

Koska lasten hoitomaksut ovat alle pienimmän perittävän maksun (27 €), ei heidän osaltaan peritä maksua lainkaan.

Esimerkki 2

FamilyPerhe, jossa on kaksi huoltajaa ja kolme lasta (perheen koko 5 hlö), ja huoltajien yhteen lasketut tulot 4500 € / kk.

4500 € - 3361€ = 1139 €
-> 10,7 % 1139 eurosta = 122 €

Asiakasmaksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta olisi ensimmäisen (nuorimman) lapsen osalta 122 €, toisen lapsen osalta 61 € (50% ensimmäisen lapsen maksusta) ja kolmannen lapsen osalta 24 € (20% ensimmäisen lapsen maksusta).

Perhe on laskenut tarvitsevansa lapsilleen hoitoa 126 - 150 tuntia / kk (90%).

Nuorin lapsi: 90% 122 eurosta = 110 €
Toinen lapsi: 90% 61 eurosta = 55 €
Kolmas lapsi: 90% 24 eurosta = 22 €

Koska kolmannen lapsen hoitomaksu on alle pienimmän perittävän maksun (27 €), ei hänen osaltaan peritä maksua lainkaan.