Esimerkkejä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Esimerkki 1

Perhe, jossa on yksi huoltaja ja kaksi lasta (perheen koko 3 hlö), ja huoltajan tulot 2750 € / kk.Family

2750 € - 2713 € = 37 €
-> 10,7 % 37 eurosta = 4 €

Asiakasmaksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta olisi ensimmäisen (nuorimman) lapsen osalta 4 € ja toisen lapsen osalta 2 € (sisarusalennus; maksu enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta).

Koska lasten hoitomaksut ovat alle pienimmän perittävän maksun (27 €), ei heidän osaltaan peritä maksua lainkaan.

Esimerkki 2

FamilyPerhe, jossa on kaksi huoltajaa ja kolme lasta (perheen koko 5 hlö), ja huoltajien yhteen lasketut tulot 4500 € / kk.

4500 € - 3447€ = 1053 €
-> 10,7 % 1053 eurosta = 113 €

Asiakasmaksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta olisi ensimmäisen (nuorimman) lapsen osalta 113 €, toisen lapsen osalta 57 € (50% ensimmäisen lapsen maksusta) ja kolmannen lapsen osalta 23 € (20% ensimmäisen lapsen maksusta).

Perhe on laskenut tarvitsevansa lapsilleen hoitoa 126 - 150 tuntia / kk (90%).

Nuorin lapsi: 90% 113 eurosta = 102 €
Toinen lapsi: 90% 57 eurosta = 51 €
Kolmas lapsi: 90% 23 eurosta = 21 €

Koska kolmannen lapsen hoitomaksu on alle pienimmän perittävän maksun (27 €), ei hänen osaltaan peritä maksua lainkaan.