Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eli päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan (voimassa 1.3.2017 alkaen).
Varhaiskasvatuksesta perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin / kuukausi.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit:
Perheen henkilömäärä Tuloraja euroa / kk Korkein maksuprosentti

2

2102

10,7 %

3

2713

10,7 %

4

3080

10,7 %

5

3447

10,7 %

6

3813

10,7 %


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 142 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Mikäli samasta perheestä on useampi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, määritellään perheen asiakasmaksuissa sisaruslaennus. Nuorimmalle hoidossa olevalle lapselle määritellään edelläolevan taulukon mukaisesti asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle määritellään maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Jokaisesta seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestörekisterin mukaan osoite. Poikkeuksena on tilanne, jossa vain toinen huoltaja tarvitsee varhaiskasvatuspalveluita. Tällöin maksu määritellään tämän huoltajan perheen tulojen perusteella.

Tuntirajataulukko:
Lapselle varattu hoito-/varhaiskasvatusaika kuukaudessa Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta
yli 151 h / yli 35 h viikossa

100 %

126-150 h

90 %

106-125 h

80 %

86-105 h

70 %

66-85 h / n 20 h viikossa

60 %

alle 65 h

50 %


Perhe laskee ja varaa lapselleen tarvitsemansa varhaiskasvatustuntien määrän. Maksu määräytyy varattujen tuntien perusteella yllä olevan taulukon mukaan.

Esiopetus, jota järjestetään 700h/ vuosi, 19h/ viikko, on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava hoito on maksullista ja hoitomaksun määrittämiseen käytetään yllä olevia taulukoita. Lisäksi esiopetuksessa olevia lapsia koskee seuraava tuntirajataulukko:

Lapselle esiopetuksen lisäksi varattu hoitoaika kuukaudessa Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta

30 h

35 %


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään kerran kuukaudessa ja se peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Korkein perittävä maksu on 289 €. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, sitä ei peritä. Maksun loppusumma pyöristetään euroihin.

Leikkitoiminnasta peritään 40 € / lapsi / lukukausi.

Maksun viivästyskorko on 10 % ja se on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä.
Päivähoitolaskujen maksujärjestelyasiat: puh. 040 135 6767