Varhaiserityisopettaja

Varhaiserityisopettaja

  • toimii ryhmässä
  • käy päiväkodeissa, esiopetusryhmissä sekä perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoitoryhmissä
  • on huoltajien ja henkilökunnan tukena yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa
  • ohjaa lasta tarvittaessa tutkimuksiin ja hoitoon
  • tekee vanhempien luvalla monialaista yhteistyötä puhe-, toiminta- ja fysioterapeuttien, perheneuvolan, neuvolan, kehitysvammapalveluiden, koulun sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
  • arvioi lapsen kehitystä yhteistyössä huoltajien ja henkilökunnan kanssa on tukena kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
  • konsultoi ja kouluttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä
  • kartoittaa ja koordinoi kehityksen ja oppimisen tukea