"Mitä aiemmin aloitetaan, sitä enemmän ehditään."

Milloin kehityksen ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiserityisopettajan ja / tai AAC -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on
  • viivästynyt puheenkehitys tai puheen ymmärtämisen haasteita
  • sosiaalisia vaikeuksia esim. hän ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
  • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, väkivaltaisuus, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, tottelemattomuus
  • tarkkaavaisuuden suuntaamisen / ylläpidon pulmia
  • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteitaLego
  • kehityksen viivästyminen
  • oppimisvaikeus
  • muutoksia elämässä

Mitä varhaisemmin lapsi saa tukea, sitä enemmän hän siitä hyötyy.