"Mitä aiemmin aloitetaan, sitä enemmän ehditään."

Mitä kehityksen ja oppimisen tuki on?

Kehityksen ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös pienryhmässä.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on yksi ryhmässä toimiva ja kolme kiertävää varhaiserityisopettajaa ja AAC-ohjaaja, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.