AAC-ohjaaja

AAC-ohjaaja

Silloin kun lapsen puhekieli ei kehity normaaliin tapaan, hänen puheen kehitystään voidaan tukea esimerkiksi tukiviittomien, erilaisten kuvien tai esineiden avulla (= vaihtoehtoiset kommunikaatiokeinot = AAC =Augmentative and Alternative).

Niiden avulla lapsi kehittää vuorovaikutustaitojaan, kieltään ja ajatteluaan sekä oppii jäsentämään ympäristöään vaikeuksista huolimatta. Puhumisen taitojen karttuessa vaihtoehtoisten kommunikaatiokeinojen merkitys vähenee ja niiden tarve jää ehkä kokonaan pois. Joskus puhetta korvaavista kommunikointikeinoista voi kuitenkin tulla lapsen pysyvä ilmaisukeino tai puheen ymmärtämistä helpottava tuki läpi elämän.

AAC-ohjaaja:
  • työskentelee varhaiskasvatushenkilöstön ja perheiden tukena
  • jakaa tietoa, ideoi ja ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä lasten leikeissä ja arkipäivän tilanteissa
  • valmistaa tarvittavaa materiaalia yksiköiden käyttöön