"Mitä aiemmin aloitetaan, sitä enemmän ehditään."

Mitä kehityksen ja oppimisen tuki on?

Kehityksen ja oppimisen tuki (ent. varhaiserityiskasvatus) on osa varhaiskasvatuksen toimintaa, jonka tehtävänä on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa tukitoimia tarvitsevia lapsia. Lapsen kehitystä tuetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden niin vahvuudet kuin tukea tarvitsevat kehityksen ja oppimisen alueet. Sujuva yhteistyö vanhempien ja terveydenhoito-, opetus- ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoiden kanssa edistää tavoitteiden saavuttamista.

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki järjestetään osana varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Tuki annetaan ensisijaisesti erilaisin joustavin järjestelyin lapsen omassa päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmässä. Lapsen edun vaatiessa tukea voidaan järjestää myös pienryhmässä.

Raahen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden palveluksessa on yksi ryhmässä toimiva ja kolme kiertävää varhaiserityisopettajaa ja AAC-ohjaaja, jotka ovat lasten, vanhempien ja henkilöstön tukena.

Milloin kehityksen ja oppimisen tukea tarvitaan?

Varhaiserityisopettajan ja / tai AAC -ohjaajan tuki on tarpeen, jos lapsella on
  • viivästynyt puheenkehitys tai puheen ymmärtämisen haasteita
  • sosiaalisia vaikeuksia esim. hän ei osaa leikkiä tai leikit eivät suju
  • käyttäytymisen ja tunne-elämän haasteita; liiallinen arkuus, pelokkuus, väkivaltaisuus, sopeutumattomuus, ylivilkkaus, tottelemattomuus
  • tarkkaavaisuuden suuntaamisen / ylläpidon pulmia
  • kädentaitoihin ja liikkumiseen liittyviä haasteita
  • kehityksen viivästyminen
  • oppimisvaikeus
  • muutoksia elämässä

Mitä varhaisemmin lapsi saa tukea, sitä enemmän hän siitä hyötyy.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä