Perhepäivähoito ja kolmiperhepäivähoito

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, perhepäivähoitajan kotona tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitoryhmään voi kuulua enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen, mukaan luettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Raahen kaupungissa on tällä hetkellä 26 kunnallista perhepäivähoitajaa, jotka toimivat omassa kodissaan.

Perhepäivähoitoa voidaan myös järjestää lasten kotona, jolloin puhutaan kolmiperhepäivähoidosta. Edellytyksenä on, että lapsiryhmässä on neljä alle kouluikäistä lasta.

Perhe voi myös palkata lapsilleen yksityisen perhepäivähoitajan. Ks. yksityinen päivähoito ja lastenhoidon tuet.