Peipposet

Tervetuloa Peipposille!

Peipposten ryhmä on 21 paikkainen 3-5 vuotiaiden ryhmä

Arkeemme kuuluu perustaitojen harjoittelua kuten pukemista, riisumista, omatoimisuuteen kannustamista. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon kehitystä.
Toimimme paljon pienryhmissä. Pienryhmissä lapsen on hyvä harjoitella sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja.
Annamme tilaa lapsen leikeille. sillä oppiminen tapahtuu leikin kautta. Toimintaa suunnitellessa otamme huomioon lapsen kehitystason, iän ja tuen tarpeen.

Henkilökunta

LTO Anna-Leena Vähäsarja
LH Minna Pirttikoski
LH Lea Käräjäoja
LH/avustaja Lotta Vedenoja