Hippula

Onnelan päiväkoti

Onnelantie 12
86400 Vihanti

Päiväkodin johtaja Irmeli Pantcheva
toimipiste: Aurinkoinen
puh. 040 3110 434

Varajohtaja Maria Junttila
toimipiste: Hippula
puh. 040 3110 409

Varhaiserityisopettaja Kaisamaria Kakkuri
puh. 040 3110 444
Vastaa koko Onnelan päiväkodin ja Vihannin alueen varhaiserityiskasvatuksesta