Toiminnan suunnittelu ja toteutus

Toiminnan suunnittelu ja toteutus

Päiväkotimme toiminta perustuu varhaiskasvatuslakiin ja Raahen kaupungin varhaiskasvatus-suunnitelmaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat:
 • lapsen edun ensisijaisuus
 • lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun
 • lapsen mielipiteen huomioon ottaminen
 • yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus
 • lapsen syrjintäkielto

 • Lapsuuden ainutlaatuisuus => Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää.
 • Ihmisenä kasvaminen => Ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia oikein, kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään.
 • Lapsen oikeudet => Mm. oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan, oikeus hyvään opetukseen ja kannustavaan palautteeseen.

 • Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus => Demokraattiset arvot, mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja, moninaisuuden arvostaminen.
 • Perheiden monimuotoisuus => Avoin ja ammatillinen suhtautuminen edellytyksenä hyvälle kasvatusyhteistyölle.
 • Terveellinen ja kestävä elämäntapa => Sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus. Perusta ekososiaaliselle sivistykselle.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan laaja-alainen osaaminen, oppimiskäsitys ja monipuoliset työtavat, toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet, huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, oppimisympäristö, oppimisen alueet, kielitietoisuus, kehityksen ja oppimisen tuki, kulttuurinen moninaisuus ja monialainen yhteistyö. Lasten osallisuus on suunnittelun keskiössä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä