Tasku

Taskun ryhmä

Tasku on 1-2-vuotiaiden ryhmä, jossa on tällä hetkellä kolme työntekijää; lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Meidän arkeemme kuuluu perustaitojen harjoittelua, kuten pukemista, riisumista, itse syömistä, omatoimiseksi kasvamista. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon lasten kehitysiän ja tuen tarpeen sekä lapsia kiinnostavat asiat. Pidämme tärkeänä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme kuulla ja keskustella lapsestasi päivittäin.

Toimintaa toteutamme ensisijaisesti pienryhmissä sanoittamalla lapsille toimintoja muun muassa leikissä, syömisessä ja pukemisessa. Pienet lapset huomioidaan päivittäin myös yksilöllisesti muun muassa pitämällä heitä sylissä. Perushoitotilanteet ovat mainioita hetkiä kohdata lapsi yksilöllisesti. Kasvatusmenetelminä käytämme ikätasoon sopivaa leikittelyä, kannustamista ja innostamista. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon kehittymistä.

Ryhmässä on käytössä kuvitettu päiväjärjestys auttamassa lapsia hahmottamaan päivän kulkua.