Pauha

Pauhan ryhmä

Pauha on 3-4-vuotiaiden ryhmä, jossa on tällä hetkellä viisi työntekijää; kaksi lastentarhanopettajaa ja kolme lastenhoitajaa. Pauhan ryhmä toimii jatketulla aukioloajalla etukäteen varattujen hoitoaikojen mukaan. Kaikki pidennettyä hoitoaikaa tarvitsevat lapset ovat normaalin aukioloajan ulkopuolella Pauhan ryhmässä.

Meidän arkeemme kuuluu perustaitojen harjoittelua, kuten pukemista, riisumista, itse syömistä, omatoimiseksi kasvamista. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon lasten kehitysiän ja tuen tarpeen sekä lapsia kiinnostavat asiat. Pidämme tärkeänä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme kuulla ja keskustella lapsestasi päivittäin.

Toimintaa toteutamme ensisijaisesti pienryhmissä sanoittamalla lapsille toimintoja muun muassa leikissä, syömisessä ja pukemisessa. Pienet lapset huomioidaan päivittäin myös yksilöllisesti muun muassa pitämällä heitä sylissä. Perushoitotilanteet ovat mainioita hetkiä kohdata lapsi yksilöllisesti. Kasvatusmenetelminä käytämme ikätasoon sopivaa leikittelyä, kannustamista ja innostamista. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon kehittymistä.

Tarjoamme lapselle ikätason mukaista toimintaa. Lasten leikki, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot kehittyvät isoin harppauksin ja omatoimisuus kasvaa. Näitä toteutamme esimerkiksi lukemalla ja juttelemalla lapsen kanssa, liikuntataitoja harjoittelemalla ja musisoimalla. Tutkimme jatkuvasti ympäristöä ja tapahtumia ympärillämme. Opettelemme tunteiden tunnistamista, käsittelyä ja sietämistä.

Ryhmässä on käytössä kuvitettu päiväjärjestys auttamassa lapsia hahmottamaan päivän kulkua.