Mitti

Mitin ryhmä

Noudatamme valtakunnallista ja Raahen kaupungin esiopetussuunnitelmaa. Tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia ja tarjota hyvä perusta heidän oppimiselleen. Opetuksen lähtökohtana on leikin kautta oppiminen ja muut toiminnalliset toimintatavat kuten tutkiminen, kokeilu ja pedagogiset pelit.

Toiminnassa painotamme myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistamista ja ryhmässä toimimisen taitoja. Työskentely on mahdollisimman toiminnallista ja liikunnallista. Oppimisympäristö on turvallinen, virikkeellinen, monipuolinen ja muuttuva, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus kokeilla ja oppia uusia taitoja omista lähtökohdistaan. Toimintaa toteutetaan erilaisissa ryhmissä, pareittain ja yksin.

Opetus rakentuu kokonaisuuksista eheyttämisen periaatteella. Aihekokonaisuuksien yhteydessä käsittelemme esiopetussuunnitelmassa mainittuja sisältöalueita huomioiden lapsen kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet.