Jyry

Jyryn ryhmä

Jyry on 4-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on tällä hetkellä neljä työntekijää; lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja ryhmäavustaja.

Meidän arkeemme kuuluu perustaitojen harjoittelua, kuten pukemista, riisumista, omatoimiseksi kasvamista. Toimintaa suunnittelemme yhdessä lasten kanssa ottaen huomioon lasten kehitysiän ja tuen tarpeen. Pidämme tärkeänä huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme kuulla ja keskustella lapsestasi päivittäin.

Toimintaa toteutamme ensisijaisesti pienryhmissä muun muassa leikissä, pukemisessa ja ohjatussa toiminnassa. Lapset huomioidaan päivittäin myös yksilöllisesti muun muassa pitämällä heitä sylissä ja juttelemalla lapsille merkityksellisistä asioista. Kasvatusmenetelminä käytämme ikätasoon sopivaa huumoria, kannustamista ja innostamista. Annamme lapselle mahdollisuuden kokea onnistumisen iloa. Tuemme lapsen hyvän itsetunnon kehittymistä ja pitkäjänteisyyttä.

Tarjoamme lapselle ikätason mukaista monipuolista toimintaa huomioiden oppimisen eri osa-alueet. Mallintamalla vahvistamme lasten leikki-, sosiaalisia - ja vuorovaikutustaitoja. Tutkimme jatkuvasti ympäristöä ja tapahtumia ympärillämme. Opettelemme tunteiden tunnistamista, käsittelyä ja hallintaa.

Ryhmässä on käytössä kuvitettu päiväjärjestys auttamassa lapsia hahmottamaan päivän kulkua.