Päiväkotimme ryhmät

Päivärytmi

Ruokailuajat ovat kiinteitä, muu toiminta on ryhmä- ja tilannekohtaista

6.30 Päiväkoti avataan (ryhmiä yhdistellään n. klo 8.00 asti)
Leikkiä ja vapaavalintaisia toimintoja
8.00 - 8.30 Aamupala
9.00 - 11.00 Suunniteltu ohjattu toiminta sisältäen ulkoilun
11.00 - 11.30 Lounas
11.30 - 11.45 Siirrytään lepohetkelle, kuunnellaan satuja, musiikkia
11.30 Esikoululaisten lukupiiri
13.00 Lapset alkavat heräillä omaan tahtiin päiväunilta.
Lasten omia leikkisuunnitelmia sekä ohjattua suunniteltua toimintaa
14.00 - 14.30 Välipala
Ohjattua suunniteltua toimintaa sekä lasten vapaavalintaisia toimintoja,
ulkoilu
16.30 Päiväkoti suljetaan. (Pidempään hoitoa tarvitsevat siirtyvät Soiniin)

Mikäli hoidontarve kestää yli puoli kuuden, lapsille tarjotaan päivällinen (sama ruoka kuin lounaalla).