Kisällit

Kisällit

Kisällit 5-6 -vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmä on auki klo 6.00-18.00

Ryhmämme toiminnassa huomioimme lapsen iän, kehitystason sekä lapsen omat kiinnostuksen kohteet. Tarjoamme sopivan haastavaa ja monipuolista toimintaa huomioon ottaen oppimisen eri osa-alueet. Leikki on keskeinen toimintatapa, sillä leikkiessään lapsi oppii monia tietoja ja taitoja. Toimintaa toteutamme pienryhmissä, mikä mahdollistaa lapsen osallisuuden ja yksilöllisen huomioimisen sekä tuen tarpeen.

Tärkeänä pidämme myös lasten vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä, itsetunnon vahvistumista sekä omatoimisuuteen kannustamista. Jokaisena päivänä lapsen tulee saada tuntea oppimisen ja onnistumisen iloa.