Kauppurit

Kauppurit


20161007_155747.jpg


Kauppurit ovat 2-4 -vuotiaiden lasten ryhmä. Lisäksi Kauppureissa hoidetaan lapsen kotiryhmän sulkemisen jälkeen kaikki päiväkodin vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Lasten hoitoajat/hoitoaikojen muutokset ilmoitetaan suoraan Kauppureiden ryhmään.

Ryhmän lasten määrä riippuu hoidon tarpeesta, ryhmäkoko vaihtelee siis päivittäin. Ryhmä on avoinna vanhempien työstä tai opinnoista johtuen tarpeen mukaan. Sähköisesti varattujen hoitoaikojen perusteella tilataan ruoat lapsille sekä laaditaan henkilökunnan työvuorolistat. Sen vuoksi on tärkeää, että toimitatte lasten hoitoajat kolmeksi viikoksi eteenpäin heti, kun se on mahdollista, kuitenkin viimeistään hoitoaikojen ilmoittamisajankohtien mukaan. Näin lapsellenne voidaan taata tarvitsemanne varhaiskasvatus. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa viipymättä ryhmään.

Ryhmän tavoitteita

Kasvatustyön tavoitteena on lapsen tunne-elämän ja yhteistyökyvyn sekä erilaisten taitojen kehittäminen. Turvallisessa,kiireettömässä ja hyväksyvässä ilmapiirissä pyrimme lapsen itseluottamuksen vahvistamiseen, itsenäisyyden ja omatoimisuuden lisäämiseen sekä lapsen osallisuuden vahvistamiseen. Ryhmässämme hyödynnämme pienryhmätoimintaa, sekä toteutamme kokopäiväpedagogiikkaa vuorokauden jokaisena aikana.

Yhteisiä sopimuksia

  • Opetellaan kunnioittamaan toisen työskentelyä antamalla leikkimisrauha toisille.
  • Opetellaan odottamaan vuoroa.
  • Opetellaan kunnioittamaan toisia ihmisiä: Puhutellaan toisia ystävällisesti ja ratkaistaan ristiriitatilanteet keskustelemalla.
  • Opetellaan huolehtimaan yhteisistä tavaroista ja välineistä sekä sisällä että ulkona.