Päiväkotimme ryhmät

Lapsiryhmät

Kaikki päiväkotiryhmät toimivat yhteistyössä keskenään, jokaisella ryhmällä on myös omat tavoitteensa ja toimintaperiaatteensa.

Päiväkotimme koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, jotka sijaitsevat historiallisesti arvokkaassa vanhassa Raahessa.

Päätalossa on kolme ryhmää: Kauppurit, Paakarit ja Kisällit. Friemanin talossa Pekkatorin kupeessa ovat esiopetusryhmä Maakarit sekä Seelarit.

watercolour-1768921_1920.jpg