Päiväkotimme ryhmät

Lapsiryhmät

Kaikki päiväkotiryhmät toimivat yhteistyössä keskenään, jokaisella ryhmällä on myös omat tavoitteensa ja toimintaperiaatteensa.

Päiväkotimme koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta, jotka sijaitsevat historiallisesti arvokkaassa vanhassa Raahessa.
Olemme poikkeuksellisesti syksystä 2018 alkaen väistötiloissa vanhan seminaarin alueella, lähellä merta.

Kirkkokadun päiväkotiin on keskitetty kaikki ympärivuorokautista varhaiskasvatusta ja esiopetusta tarvitsevat lapset. Päiväkodissamme on neljä varhaiskasvatusryhmää ja kolme esiopetusryhmää.


watercolour-1768921_1920.jpg