Esiopetus

Esiopetusryhmät

Esikoululaisille annetaan perusopetuslain mukaista esiopetusta.
Esiopetusaika on 19h/vk.


Esiopetus
ma-to klo 10-14
pe klo 10-13

Mikäli lapsenne tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, varataan lapselle hoitopäivät sähköisen järjestelmän kautta ohjeistuksen mukaisesti. Esiopetuksessa noudatamme koulujen kalenterivuotta. Koulujen loma-aikoina varhaiskasvatusta tarjotaan 20h/vk mikäli perheellä ei ole työstä tai opinnoista johtuvaa varhaiskasvatuksen tarvetta.