Havuhiipat

Havuhiippojen lokakuu

Kielten rikas maailma: 

Heini kirjastolta kävi taas pitämässä mukavan satuhetken, ja kirjoja olemme lukeneet ahkerasti arjen eri tilanteissa. Ryhmässä olevat kirjainkortit ovat herättäneet lapsissa mielenkiintoa ja he ovatkin tutkineet niitä ahkerasti ja esimerkiksi muodostaneet kirjaimista sanoja. 
Tutkin ja toimin ympäristössäni:

Syyskuussa teimme metsäretkiä lähimaastoon, jossa rakensimme eläimille majoja ja keräsimme luonnon materiaalia ötökkänäyttelyä varten. Lapset innostuivat myös etsimään metsästä eri ääniä ja he keksivät hauskoja rytmisoittimia, joiden tahdissa lauloimme metsän keskellä mm. Hämä-hämähäkkiä. 
Kävimme myös bussilla retkeilemässä tekoaltaan kodalla, jossa tunnistimme 
eri metsän eläimiä, kiikaroimme lintutornilla lintuja ja maisemia sekä paistoimme makkaraa ja joimme kaakaota. 

Kasvan, liikun ja kehityn:

Retkien ja ulkoilun lisäksi liikunnan teemanamme on ollut välineen käsittely. Erilaisten pelien (esim. polttopallo, pidä puolesi puhtaana) ja harjoitusten kautta olemme käyneet läpi heittämistä ja pallon käsittelyä.

Ilmaisun monet muodot:

Metsäretken musiikkihetken lisäksi musiikkikasvatusta on toteutettu ryhmässämme mm. ryhmän ja koko yläkerran yhteisillä lauluhetkillä ja arjen musisoinnilla. 
Saimme nauttia pienten ryhmän aikuisten esittämästä "Kolme pientä pukkia" -nukketeatteriesityksestä. Tämän lisäksi kävimme vielä isossa salissa katsomassa PIKI-nukketeatteriesityksen. PIKI-satuun perustuva esitys kertoi ystävystymisestä ja leikkiin pääsystä sekä toisaalta kiusaamisesta ja yksin jäämisestä. Hienoon esitykseen oli yhdistetty nukketeatteria, varjoteatteria ja musiikkia. 

20191030_104920.jpg

Lapset päästivät myös oman luovuutensa valloilleen tehdessään metsän ötökät, jotka asetimme näyttelyyn ryhmätilamme eteiseen. Askartelimme myös muita mukavia asioita, jotka jääköön vielä yllätykseksi.

20191031_115316.jpg

Minä ja meidän yhteisömme: 

Eräänä aamuna saimme vieraaksemme poliisit, jotka kertoivat työstään ja esittelivät työvälineitään. Lapset olivat erittäin kiinnostuneita siitä, miten poliisi saa rosvoja kiinni ja miksi poliisilla on ase matkassaan. Poliisien vierailu oli lapsille mieluinen hetki ja heitä vähän jännittäneet lapsetkin saivat mukavan kokemuksen siitä, ettei poliiseja tarvitse pelätä.

20191004_110152.jpg

Turvallisuutta harjoiteltiin myös poistumisharjoituksen avulla. Harjoittelimme talosta poistumista rauhallisesti mutta ripeästi, ja lapset osasivatkin hienosti toimia annettujen ohjeiden mukaisesti!
Muistelimme lasten kanssa, mitä tarkoittavat sanat "sääntö" ja "sopimus", ja lapset saivat keksiä Havuhiipoille omat säännöt. Lapset keksivät hienoja sääntöjä, jotka laitamme seinälle kaikkien näkyviin. Ajattelemme, että sääntöihin ja sopimuksiin sitoutuminen on mielekkäämpää, kun lapset ovat itse saaneet vaikuttaa niihin. 
Arjessamme on ollut hyvin aikaa myös lasten omille leikeille, joiden kautta harjoitellaan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä opitaan monenlaisia arjen asioita.

Havuhiippojen syyskuu

20190927_115118.jpg

Kielten rikas maailma:
 
Heini kirjastolta kävi pitämässä meille satuhetken, jossa tarinana tällä kertaa oli "Vattumato". Lapset pitivät satuhetkestä paljon ja kuuntelivatkin sitä oikein tarkkaavaisena ja katselivat hienoja kuvia, jotka oli asetettu esille tarinan tueksi. Kirjoja olemme lukeneet myös päivittäin arjen keskellä pienissä porukoissa tai kahden kesken. Lapset ovat saaneet rauhoittua katselemaan kirjoja myös esimerkiksi siirtymätilanteissa odotellessa.

20191001_124222.jpg

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Syyskuussa aloittelimme tärkeää kestävän kehityksen teemaamme. Tutustuimme kierrättämiseen ja kävimmekin viemässä lajittelemiamme roskia kaupan kierrätyspisteelle. Keskustelimme myös energian, veden ja paperin käytöstä valokuvasuunnistuksen avulla. Siinä lapset saivat tabletille kuvia eri päiväkodin paikoista ja etsivät nämä paikat. Määränpäässä odotti veteen, energiaan ja paperiin liittyviä tehtäviä, joissa pohdittiin leikinomaisesti kulutustottumuksiamme aiheisiin liittyen. Pistimme myös pystyyn oman kierrätyspisteen ryhmässämme, ja jokainen lapsi osallistuu roskien lajitteluun ja niiden viemiseen lajittelupisteelle. 
Syyskuun aikana teimme kynäharjoituksia sekä pelasimme oppimispelejä mm. tabletilla ja Logigoilla. 

20190916_100559.jpg

 
Kasvan, liikun ja kehityn:
Syyskuun aikana olemme käyneet kävelyllä (samalla vieden kierrätyspisteelle roskia) ja metsäretkillä. Sisällä olemme tehneet liikuntaratoja sekä harjoitelleet perusliikuntataitoja ja välineen käsittelyä esimerkiksi sählyn ja polttopallon avulla. Liikuntatunteihimme kuuluvat myös loppurentoutukset, jotka ovat tarpeellisia tehokkaan liikkumisen päätteeksi. 

20190926_095614.jpg

Ilmaisun monet muodot:
Puuprojektimme on jatkunut ja ryhmämme nurkkaan on kasvanut syksyinen puu. Lapset saivat maalauksen lisäksi leikata maalatusta paperista lehden muotoisia paloja, jotka pujotettiin lankaan ja ripustettiin kattoon. 
Laululeikkihetkillä olemme tutustuneet lisää toisiimme toiminnallisten leikkien ja laulujen merkeissä. Lasten leikkejä ovat myös monipuolistaneet ryhmään tuodut käsinuket. 

Minä ja meidän yhteisömme: 
Seurakunta kävi vierailemassa päiväkodillamme ja piti lyhyen tarina- ja lauluhetken kertoen lähetystyöstä.
Ryhmässämme harjoitellaan tunne- ja kaveritaitoja päivittäin leikkien ja yhteisen toiminnan kautta.

20191001_123614.jpg

TERVETULOA HAVUHIIPPOIHIN 2019-2020 - Havuhiippojen elokuu

Elokuussa Havuhiipat ovat avanneet kesän jälkeen uudelleen ovensa ja toivottavat tervetulleeksi kaikki aikuiset ja lapset! Kuukausi on sujunut rauhallisissa merkeissä ja olemme aloitelleet tutustumaan toisiimme monenlaisen toiminnan ja leikkien kautta. Elokuun aikana olemme käsitelleet varhaiskasvatussuunnitelmassa mainittuja oppimisen alueita ("kielten rikas maailma", "tutkin ja toimin ympäristössäni", "kasvan, liikun ja kehityn", "ilmaisun monet muodot" & "minä ja meidän yhteisömme") seuraavin keinoin: 

elokuu kuva.jpg

Kielten rikas maailma:
 
Rohkaisemme lapsia toimimaan vuorovaikutuksessa eli leikkimään toisten lasten kanssa ja tutustumaan uusiin leikkitovereihin. Aikuisen esimerkin kautta rohkaisemme lapsia kertomaan mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä osallistumaan yhteiseen toimintaan. 

piiri.jpg

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Elokuussa tutustuimme lähiympäristöön käymällä metsäretkillä ja kävelyllä päiväkodin ulkopuolella. Metsäretkillä tutkimme metsää ympäristönä ja etsimme yhdessä erilaisia esineitä (pieniä, suuria, kapeita, eri värisiä). Metsä toimii myös hyvänä leikkiympäristönä, sillä se tarjoaa jokaiselle jotakin: toisaalta paikan liikkua ja purkaa energiaa, mutta toisaalta tilaisuuden rauhoittua. Kävelyiden aikana harjoittelimme liikenteessä kulkemista turvallisesti huomioiden kanssaliikkujat. 

metsä1.jpg 

Kasvan, liikun ja kehityn:
Ulkoliikunta eli päivittäiset ulkoilut sekä retket metsään ovat tehokasta arkiliikuntaa. Sisällä olemme jumpanneet niin isossa, kuin pienessäkin salissa ja harjoitelleet perusliikuntataitoja. Arjen keskellä ja siirtymätilanteissa on myös hyvä hyödyntää liikuntaa ja päiväkodissa esimerkiksi alakerran aulassa onkin hyvä mahdollisuus kokeilla tasapainoaan aistijoella ulos mennessä. 

Elokuussa valmistimme yhdessä rieskoja, mikä oli lapsien mielestä erittäin mieluista puuhaa. Ruokailun aikana harjoittelemme ruokailutapoja ja -käsitteitä (paljon, vähän jne.) sekä opettelemme pikkuhiljaa hakemaan tarvikkeita itsenäisesti. Päivittäin opettelemme kiinnittämään huomiota hyvään hygieniaan (esim. käsien pesu).

leipominen.jpg

Ilmaisun monet muodot:
Jokainen lapsi sai kertoa itsestään ja perheestään kuvaamataidon keinoin, kun piirsimme omakuvat. Aloittelimme myös mielenkiintoista projektia, jonka ensimmäinen osuus oli syyslehtien maalaaminen. 
Myös tutustumislaulujen- ja leikkien kautta lapset ovat saaneet mahdollisuuksia ryhmäytymiseen ja toisiin tutustumiseen.  
Ryhmässämme on esillä pieni soitinrasia täynnä rytmisoittimia ja se onkin ollut lapsilla kovassa käytössä. Soittimia saa soittaa yhteisten sääntöjen puitteessa vapaasti, jolloin lapsi pääsee toteuttamaan itseään ja käyttämään luovuutta leikin keskellä. Soittimet tuovatkin leikin keskelle yhden elementin lisää. 

maalaus.jpg

Minä ja meidän yhteisömme: 
Ryhmään tutustuminen on tapahtunut ohjattujen tutustumisleikkien, mutta myös vapaan leikin kautta. Olemme tutustuneet omien ryhmätilojen lisäksi toiseen kerrokseen ja harjoitelleet esimerkiksi portaissa kulkemista. Tämä on tärkeä taito, kuljemmehan portaissa päivittäin!

Havuhiippojen HUHTIKUU

Kielten rikas maailma:
Sadut, lorut ja laulut ovat jälleen ollut läsnä arjessamme. Kannustamme lasta käyttämään kieltään ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin pienessä ryhmässä kuin isommallakin porukalla.

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Huhtikuussa kevät on edennyt huimaa vauhtia, ja sen ovat myös lapset huomanneet. Olemmekin etsineet kevään merkkejä ja apunamme tässä ovat olleet erilaiset keväiset laulut ja lorut, joissa kevään merkkejä on esiintynyt. Kevään edetessä myös koodausampiaiset eli Bee-Botit ovat heräilleet ja olemme harjoitelleet niiden avulla koodauksen alkeita. Bee-Bot asetetaan sille tarkoitetulle alustalle ja lapsen täytyy koodata Bee-Bot kulkemaan tietty reitti alustan päällä. Leikissä mukana ovat olleet lasten omat lelut, jolloin leikin kautta oppimisesta tulee lapselle henkilökohtaisempaa ja mielekkäämpää. 

20190410_094023[1].jpg

Arjessa pinnalla ovat olleet myös ympäristön huolehtimiseen ja ekologisuuteen liittyvät asiat, esimerkiksi roskien lajittelu ja vesihanan järkevä käyttö. Esimerkiksi ruokailun yhteydessä mietimme, mitkä roskat kuuluvat mihinkin roskakoriin. Käsiä pestessä taas mietimme, miksi vettä ei pidä tuhlata liikaa ja hanaa jättää auki turhan takia. 

Kasvan, liikun ja kehityn:
Olemme liikkuneet isossa ja pienessä salissa erilaisten ratojen ja liikuntatehtävien parissa harjoitellen käsittely- tasapaino- ja liikkumistaitoja. Kevään edetessä myös päivittäisten ulkoilujen aikana lapset ovat keksineet uusia liikunnallisia puuhia, kuten pyörällä ajoa, jalkapallon pelaamista, hippaa ja kiikkumista. 

Arjessa on harjoiteltu myös huhtikuun aikana ruokien maistamista ja kohteliaita ruokapöytätapoja, sekä turvallisuuteen liittyviä asioita sisällä ja pihalla. 

Ilmaisun monet muodot:
Arjessa myös huhtikuussa loruteltiin ja lauleskeltiin. Pääsiäinen on innoittanut meitä laulelemaan pääsiäisaiheisia lauluja ja loruja. Pääsimme myös seuraamaan päiväkodille esiintymään saapunutta Teatteri Tarumaa esityksellään "Ruutitrulli ja Illintilli." 
Aloitimme myös salaperäiset askartelut, jotka paljastamme vasta toukokuun puolella. 

20190416_101943[1].jpg

Minä ja meidän yhteisömme: 
Huhtikuun aikana olemme jatkaneet vahvuusbongailua, ja teemanamme onkin ollut valehtelu sekä rehellisyys. Vahvuusbongailu tapahtuu arjessamme toisiamme kannustamalla ja hyvien tekojen huomaamisena, mutta myös yhteisissä peleissä ja leikeissä. Katsoimme myös Maltti ja Valtti ohjelmia, joiden aiheena olivat väärin tekeminen ja valehtelu. Humoristiset lastenohjelmat, jotka sisältävät tärkeän opetuksellisen sanoman, jäävät yleensä hyvin lasten mieleen ja puhuttavat heitä pitkään jälkeenpäin. 

Suomalaista kulttuuria ovat huhtikuussa edustaneet mm. pääsiäisen ja vapun vietto. Pääsiäinen näkyi ryhmässämme askartelujen, laulujen ja rairuohon istuttamisen, sekä koko talon pääsiäissuunnistuksen kautta. Myös seurakunnan pitämän tuokion kautta käsiteltiin pääsiäisen ajan tapahtumia. Vappuna puolestaan pidimme naamiaiset, jolloin pukeuduttiin, leikittiin ja pelailtiin. Yhteisen tekemisen keskellä mietimme, mitä pääsiäinen ja vappu ovat ja miksi niitä vietetään. 

20190429_092553[1].jpg

Loppukuusta vietettiin Raahen 370-vuotissyntymäpäivää ja samalla helmikuista varhaiskasvatuspäivää kokoontumalla Härkätorin puistoon Soivan Siilin konserttiin. Aurinkoisessa säässä oli mukava leikkiä kappaleiden tahdissa ja tutkia, mitä kaikkea täpötäydestä Härkätorin puistosta oikein löytyykään.

20190430_093638[1].jpg

Mikä oli lasten mielestä mukavaa huhtikuussa? 
"Pyöräily"

Havuhiippojen MAALISKUU

20190329_140639.jpg

Kielten rikas maailma:
Sadut, lorut ja laulut rikastuttavat kielellisesti arkeamme. Myös yksilölliset keskusteluhetket lasten kanssa antavat heille aikaa jakaa ajatuksiaan, ja ryhmässä opetellaan antamaan puheenvuoro myös muille. Kannustamme lasta käyttämään kieltään ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, jotta puheentuottamisen taidot ja kielen ymmärtämisen taidot kehittyvät. Ryhmässämme yksi suosikkipeleistä on ollut maaliskuussa sanaselityspeli ALIAS, joka on erinomainen peli kielenkehityksen edistämiselle.

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Kevään saapuessa lätäkköleikit ovat alkaneet kiinnostaa lapsia, ja sitä myötä myös muut kevään merkit ovat tulleet tarkastelun alle. Yhteisten hetkien ja leikkien lisäksi arjen matikkaa ja kynätaitoja ollaan harjoiteltu pienellä "pikkueskaritehtävällä", joka vaikutti myös olevan lasten mieleen. 

Kasvan, liikun ja kehityn:
Kissateemamme on ollut tarkastelussa myös yhteisillä jumppahetkillä, kun pienet kissaninjat ovat päässeet vauhtiin ja temppuilemaan jumppasalissa. Ulkoliikuntaa on harrastettu ulkoilujen lisäksi metsäretkellä mäenlaskussa ja luistinradalla luistelemassa. 

Niin liikunnan, kuin lepohetkienkin yhteyteen olemme keskittyneet ottamaan muutamia tietoisuusharjoituksia, joiden tarkoituksena on auttaa lasta (ja aikuista) rauhoittamaan itsensä ja tulla tietoiseksi omasta kehosta ja sen tarpeista. Näihin harjoituksiin voi tutustua esimerkiksi "Tassun toimintakortit"-korttien ja "Pikkumulperi ja pienet suuret tarinat"-kirjan avulla. 

Ilmaisun monet muodot:
Arjessamme toistuvat säännöllisesti erilaiset lorut ja laulut, jotka mm. virittävät toimintaan ja vievät siirtymätilanteita (pukeminen, ruoan odottaminen jne.) jouhevammin eteenpäin. 
Maaliskuun kädentaitoprojektina oli kissamaalaus, jossa käytettiin monta eri tekniikkaa. Ensin maalasimme paperin ja laitoimme sen päälle rypistetyn elmukelmun, jolloin maalaukseen muodostui hienoja kuvioita. Seuraavaksi piirsimme kissan ja leikkasimme sekä liimasimme sen maalattuun taustaan. Lopuksi lapset pääsivät saduttamaan kissastaan aivan omanlaiset tarinansa. Sadutuksessa lapsi pääsee osalliseksi toimintaan ja tulee yksilöllisesti kuulluksi. 

Pidimme myös kissanäyttelyn, johon lapset saivat tuoda maalausten lisäksi oman kissalelunsa tai kirjansa jne. Kiersimme pienissä ryhmissä näyttelyssä ja keskustelimme samalla, mikä näyttely oikein on ja miten siellä tulee käyttäytyä.

Musiikkikasvatusta arjen laulujen lisäksi toteuttivat päiväkodille saapunut Loiskis Trio, ja yläkerran (Naavaparrat, Eskarit, Havuhiipat) yhteinen pääsiäisaiheinen lauluhetki. Alkukuusta lauloimme myös yhdessä koulun kanssa isossa salissa.

Minä ja meidän yhteisömme: 

Maaliskuussa olemme aloittaneet vahvuusbongailun, jonka tarkoituksena on tietoisesti löytää lapsista ja heidän toiminnastaan positiivista ja hyvää. Vahvuuksia bongailemalla lapsi oppii, mitä vahvuuksia juuri hänellä on, jolloin hän oppii myös toimimaan niiden kautta. Vahvuudet toimivat myös voimavarana haastavissa tilanteissa. Maaliskuun vahvuuksia ovat olleet ystävällisyys ja rehellisyys, ja olemmekin saaneet seinällemme paljon tarroja näiden vahvuuksien bongaamisesta. Rehellisyys-teemaan liittyy myös väärin tekeminen ja varastaminen, joista olemme myös ryhmässämme keskustelleet. 

Mikä oli lasten mielestä mukavaa maaliskuussa? 
"Hämppiskiikussa kiikkuminen"
"Lätäköissä leikkiminen"
"Kirjastossa leikkiminen" 

Lasten omat kommentit ja mielipiteet palauttavat meidät aikuiset aika ajoittain maan pinnalle: Lapselle tärkeää ovatkin ne aivan tavalliset asiat, jotka aikuiselta voi jäädä joskus jopa huomiotta. Lapsen mieleen jää parhaiten hänelle tärkein asia: leikki ja sen riemu. 

Loiskis Trio konsertoimassa 27.3.

Loiskis Trio kävi päiväkodillamme lapsia ja aikuisia ilahduttamassa musiikin keinoin. Laulut raikasivat isossa liikuntasalissa, kun lapset pääsivät osallistumaan konsertin kulkuun laulamalla ja liikkumalla. 

Loiskis Trio ja muut konsertit ovat osa päiväkodissamme tapahtuvaa musiikkikasvatusta, jonka avulla kehitetään positiivista suhdetta musiikkia kohtaan ja opetellaan omanlaista itseilmaisua.

20190327_084248.jpg

Luistelua

Havuhiipat kävivät viikolla 11 luistelemassa. Jännitystä luisteluun toi jääkentän röpöläisyys ja lumisade, joka oli peittänyt kentän kokonaan. Sää ei kuitenkaan menoa haitannut, vaan kaikki kokeilivat innokkaasti luistelua ja rohkeimmat hurjapäät vilistivät kovalla vauhdilla kenttää ympäri. 

IMG_20190516_213031.jpg

20190315_103413.jpg

Havuhiippojen HELMIKUU

:medium

Kielten rikas maailma:
Olemme loruttelleet eri arjen tilanteissa, kuten siirtymätilanteissa ja ruokailun yhteydessä. Pienet lorut ja laulut herättävät huomion toiminnan aloittamiseen ja siihen keskittymiseen. Satujen lukeminen ja kielenkäyttöön kannustaminen on ollut ryhmässämme tärkeää. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Havuhiipat kävivät helmikuussa metsäretkillä ja tutkivat siellä talven merkkejä, joita lapset kuvasivat myös tabletille talteen. 

Kasvan, liikun ja kehityn:
Luonnossa liikkuminen oli helmikuussa isossa osassa liikunnallista arkeamme. Metsäretket ja hiihtoreissut pitivät lapset ja aikuiset aktiivisina ja liikkuvina. Sen lisäksi säännölliset jumppatuokiot nostattivat sykettä niin pienessä, kuin isossakin salissa. 

Ilmaisun monet muodot:
Ilmaisutaitoja harjoitettiin helmikuussa vapaan askartelun lisäksi mm. isovanhempien päivän kortteja askartelemalla sekä askartelemalla yhdessä isovanhempien kanssa. Myös perinneleikit, -lorut ja -laulut olivat helmikuun selkeä ilmaisullinen teema. Vapaassa leikissä olivat mukana myös käsinuket ja teatteriesitykset. Musiikkihetkellä tutustuimme myös erityyppisiin äänimaailmoihin ja -tunnelmiin soittamalla kehärumpuja, kanteletta sekä laattasoittimia.

Minä ja meidän yhteisömme: 
Helmikuu alkoi mediataitoviikolla ja 5-6 -vuotiaiden teknologiaseikkailulla, jossa tutustuttiin TVT-laitteiden ja koodaamisen maailmaan. Isovanhempien päivä toi yhteen erilaiset perheet ja ystävänpäivänä mietittiin ystävien ja kohteliaiden tapojen tärkeyttä. Ystävällisyys oli teemana myös seurakunnan pitämällä tuokiolla. Runebergin ja Kalevalan päivän aikoihin esillä olivat vanhat suomalaiset perinteet ja leikit.

Hiihtoa ja talvista metsäretkeä

Viikolla 8 ja 9 olemme käyneet hiihtämässä päiväkodin läheisellä ladulla. Aurinkoisessa säässä opeteltiin hiihtämistä jokaisen omaan tahtiin ja nautittiin raikkaasta kevättalvesta.

20190219_101333[1].jpg

Tämän lisäksi kävimme metsäretkellä tutkimassa talvista metsää ja leikkimässä mukavia ulkoleikkejä. Metsästä löytyi myös mainio mäenlaskupaikka, joten aamupäivä sujui mukavasti luonnon keskellä. 

8829E625-CC1B-476B-8560-12AEB5F478BC.jpeg
Retkeltä löytyi jännittävä "luola", jonka mahdollisista asukkaista lapset keksivät monia tarinoita.

IMG_0147[1].JPG

Teknologiaseikkailu 6.2.-19

Havuhiippojen 5-vuotiaat lapset osallistuivat 6.2.-19 Kirkkokadun päiväkodilla järjestettyyn Teknologiaseikkailuun. Seikkailu sisälsi neljä erilaista pajaa, joiden aiheina olivat mm. liikunta, koodaus, ja animaatio. Lapset saivat tutustua animaation tekemiseen ja tehdä omia animaatioita, harjoitella koodauksen perusteita toiminnallisesti virus-pelissä sekä koodata Bee-Bot -robottia suorittamaan haluttuja tehtäviä. Viimeisessä pajassa lapset pääsivät urheilemaan, kun he pelastivat liikunnallisia pelejä tabletilla. Lajeina olivat jalkapallo, uinti sekä aitajuoksu, ja näiden lajien parissa saikin pistää koko kehon lii
kkeelle! 

Teknologiaseikkailu oli lasten mielestä mieluinen juttu arjen keskellä, ja me työntekijätkin saimme uusia ideoita media- ja teknologiakasvatuksen toteuttamiseen ryhmissämme.

20190206_124626.jpg
Animaatiopaja

20190206_135133.jpg
Liikuntapaja

Havuhiippojen TAMMIKUU

20190205_140949[1]1.jpg

Kielten rikas maailma:
Arjessamme pyrimme lukemaan erilaisia kirjoja ja satuja niin paljon kuin mahdollista, niin yhdessä, kuin erikseenkin. Tammikuussa olemme lukeneet yhdessä paljon erilaisia talviaiheisia kirjoja ja lapset ovat innostuneet kirjastossa leikkimisestä, katsellen samalla kirjaston kirjoja. Myös tunnetaitotuokioihin liittyvä Piki-kirja on pysynyt lasten suosikkina. 

Olemme loruttelleet eri arjen tilanteissa, kuten siirtymätilanteissa ja ruokailun yhteydessä. Pienet lorut ja laulut herättävät huomion toiminnan aloittamiseen ja siihen keskittymiseen. 

Tutkin ja toimin ympäristössäni:
Yhtenä tammikuun aiheena oli ryhmässämme tutkia talvelle tyypillisiä asioita, joista päällimmäiseksi nousi lumi. Lunta onkin tarttunut muutamien suuhun sen verran reippaasti, että päätimme toteuttaa lumensulatuskokeen, jonka jälkeen lapsetkin totesivat, ettei likaista lunta kannata syödä. Samalla tutustuimme veden eri olomuotoihin. 

Kasvan, liikun ja kehityn:
Tammikuun paukkupakkasista huolimatta, pääsimme ulkoilemaan suurinpana osana päivistä. Esimerkiksi lumileikit ja pulkan vetäminen on ollut lapsista mukavaa, mikä on toiminut samalla loistavana liikunnan muotona. Yhteisillä jumppahetkillä olemme keskittyneet erilaisten leikkien ja tarinoiden avulla pallon käsittelyyn ja kehonhallintaan. Olemme opetelleet terveyteen ja kasvuun liittyviä asioita eri arjen tilanteissa, esimerkiksi ruokailun yhteydessä (käsien pesu, ruokailutavat).

Ilmaisun monet muodot:
Päiväkodin yhteisenä tehtävänä on ollut perinteisesti lumiukkoaskartelu, jonka toteutimme ryhmässämme tänäkin vuonna. Lumiukkoaskartelun tarkoituksena on harjoitella ja havainnoida hahmottamista; millaisena lapsi hahmottaa lumiukon, kun hänen tehtävänä on leikata lumiukon osat ja koota ne itsenäisesti paperille. Ryhmäämme rakentui hieno lumiukkojen joukkio, ja yhdistimme askarteluun erilaisia lumiukkolauluja ja -leikkejä.

Lapset tekivät tammikuun aikana myös hienoja metsän eläimiä. Tämän askartelun kautta lapset harjoittelivat silmä-käsi -yhteistyötä kolmiuloitteisen rakentamisen kautta. Maalatessa eläimia lapset tutustuivat värien sekoittamiseen, sillä käytössämme oli vain päävärejä. Askartelu koostui monista eri vaiheista ja käytimme useita eri materiaaleja, joten metsän eläin toteutettiin projektityöskentelynä. Askartelun kautta ryhmässä puhututti metsän eläimet; miten ne pärjäävät talvella, ja mitä metsän eläimiä meillä Suomessa oikeastaan onkaan?

Yhteisten hetkien lisäksi arjessa olemme myös mm. lorutelleet, laulaneet, leikkineet ja näytelleet käsinukeilla.

Minä ja meidän yhteisömme: 
Tammikuussa olemme toteuttaneet media- ja teknologiakasvatusta esimerkiksi pelaamalla oppimispelejä sekä kuvaamalla ja videoimalla toimintaa (lapset saavat myös itse kuvata). Olemme katselleet myös erilaisia videoita teemoihimme liittyen, laajentaen keskustelujamme käsiteltävistä aiheista. Lapset ovat saaneet harjoitella matikkaa toiminnallisin keinoin (esim. käsitteet pieni-suuri, enemmän-vähemmän). Myös esimerkiksi palikoilla ja legoilla rakentaminen ovat leikin ohessa olleet hyviä harjoituksia avaruudelliseen hahmottamiseen.

Mikä oli lasten mielestä mukavaa tammikuussa? 
"Kirjastossa leikkiminen"
"Pihalla leikkiminen"
"Hämähäkkikiikussa oleminen"

Havuhiippojen elokuvaelämys

PART_1547627101343[1].jpeg

Lasten toiveena on ollut elokuvan katseleminen päiväkodissa. Ryhdyimmekin tuumasta toimeen eikä aikaakaan, kun musiikkisaliimme rakentui ihka oikea elokuvateatteri valkokankaineen ja poppareineen!

Elokuvakokemus oli lasten keskuudessa tykätty juttu, joka samalla tutustutti heitä elokuva- ja mediakulttuuriimme. Mietimme yhdessä, miten elokuvateatterissa käyttäydytään ja mitä tyypillisiä asioita elokuvissa käymiseen kuuluu.

Joulupukin vierailu ja teatteriesitys

joulupukki.jpg

4.12. Vieraaksi Antinkankaalle saapui itse Joulupukki. Kokoonnuimme yhteen juttelemaan Joulupukin kanssa ja laulamaan hänen kanssaan mukavia joululauluja. Lapset esittivät Joulupukille hyvia ja välillä jopa hieman haastaviakin kysymyksiä, ja lopuksi kaikki halukkaat pääsivät Joulupukin syliin. 

taruma.jpg

10.12. Havuhiipat osallistuivat koko päiväkodin tavoin Teatteri Taruman "Tonttujen nokkapokkapuunaus" -teatteriesitykseen. Hauskassa ja osallistavassa esityksessä siivottiin ja tanssahdeltiin, sekä tietysti naurettiin.

Hiljaisuus-hiiri

Joulukalenterimme 10. luukusta kurkisti yllättäen pienen pieni Hiljaisuus-hiiri, joka kertoi haluavansa osallistua ruokailuhetkiimme. Hiiri tarkkailee innokkaana ruokailua huoneen nurkassa, ja tarpeeksi rauhallisen hetken vallitessa se uskaltautuu tulla pöytään seuraksemme.

Hiljaisuus-hiiren käyttö perustuu narratiiviseen pedagogiikkaan, jonka tarkoitus on tässä tapauksessa sadun ja kerronnallisuuden keinoin harjoitella kohteliaita ruokailutapoja. Samalla harjoitellaan rauhallista keskustelua ja toisten kuuntelemista.

Askartelua Havuhiipoissa

Viime päivät Havuhiippojen ryhmässä on askarreltu innolla mitä luovimpia esineitä ja asioita. Ylimääräisestä pahvista lapset keksivät tehdä mm. tabletteja, kännyköitä ja tietokoneita. Samalla mietimme yhdessä, mitä sovelluksia näissä teknisissä laitteissa voisi olla ja mitä niillä voisi tehdä. Laitteiden lisäksi lapset ovat tehneet taloja ja koirankoppeja pienille leluilleen.

On ollut mahtava katsoa, miten lapset kertovat omaehtoisen askartelun ja leikin kautta omasta ympäristöstään ja elämästään. Tabletit ja kännykät sekä muut askartelut ovat siirtyneet luontevasti hauskoihin leikkeihin, ja niillä on katseltu myös videoita YouTubesta ja leikitty toimistoleikkejä.